MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ETWINNING - zaproszenie dla nauczycieli zprzedszkoli

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning zapraszają nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na stacjonarne międzynarodowe seminarium eTwinning organizowane przez duńskie Biuro eTwinning w dniach 7-9 września 2022, w Ejsbergu, Dania.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w przedszkolach, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem przedszkolaków. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.  Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 31 lipca 2022 czekamy na zgłoszenia od:
nauczycieli początkujących w programie eTwinning

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning
  • nauczycieli pracujących w przedszkolach
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki. 

Należy uzupełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://seminarium-dania.webankieta.pl/  oraz przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Ejsberg,

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 lipca 2022 (godz. 23:59).