Zespoły Metodyczne, zadaniowe,innowacyjne

Zespoły funkcjonujące w Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
w roku szkolnym 2014/2015:

Zespoły metodyczne, zadaniowe, innowacyjne
koordynowane przez doradców metodycznych wychowania przedszkolnego

LP.

NAZWA ZESPOŁU

KOORDYNATORZY

  1.  

Zespół zadaniowy ds. wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Joanna Świątek, Beata Wosińska

  1.  

Zespół metodyczny ds. wykorzystywania tablicy multimedialnej w pracy
z małym dzieckiem

Alicja Krzyżańska, Anna Koralewska

  1.  

Zespół zdaniowy ds. wdrażania programu Tablit do praktyki przedszkolnej

Joanna Świątek, Beata Wosińska

  1.  

Zespół metodyczny ds. wdrażania programu Dwujęzyczne Dzieci

Joanna Świątek, Beata Wosińska

  1.  

Zespół metodyczny ds. włączania do praktyki przedszkolnej języka angielskiego

Joanna Świątek, Beata Wosińska

  1.  

Zespół zadaniowy ds. przygotowania dziecka do podjęcia nauki w klasie I

Alicja Krzyżańska, Anna Koralewska

  1.  

Zespół metodyczny ds. rozwijania aktywności ruchowej

Joanna Świątek, Alicja Krzyżańska

  1.  

Zespół innowacyjny ds. upowszechniania nowego modelu pracy z dzieckiem
w ramach Studio Aktywności Dzieci i Nauczycieli

Joanna Świątek, Beata Wosińska

Alicja Krzyżańska, Anna Koralewska

  1.  

Zespół zadaniowego ds. pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Alicja Krzyżańska, Anna Koralewska

  1.  

Zespół metodyczny ds. liderów WDN

Alicja Krzyżańska, Anna Koralewska

Joanna Świątek kapis2000@gmail.com.pl ; Beata Wosińska beata.wosinska@wp.pl ;
Alicja Krzyżańska, alicjakrzyzanska@wp.pl ; Anna Koralewska aniakoralewska@o2.pl