O nas

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Specyfika działalności
Prace doradców metodycznych w PEPiW koncentrują się na integracji oddziaływań adresowanych do obu środowisk edukacyjnych w zakresie:

  • diagnozowania potencjału dzieci,
  • wspierania rozwoju dzieci oraz upowszechniania ich osiągnięć,
  • propagowania innowacyjnych koncepcji i rozwiązań edukacyjnych, wspomagania dyrektorów, nauczycieli i rodziców w tworzeniu środowiska przyjaznego edukacji małego dziecka.