Struktura Pracowni

Edukacja wczesnoszkolna:

Anna Rostrygin - koordynator pracowni

Anna Drzewiecka

Beata Kwiatkowska

Małgorzata Lesisz

Wychowanie przedszkolne:

Elżbieta Ciesiołkiewicz