Struktura Pracowni

Kierownik pracowni:

 

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:

Anna Rostrygin - koordynator

Aleksandra Proc

Beata Nadarzyńska

Anna Drzewiecka
 

Doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego:

Anna Koralewska

Beata Wosińska

Elżbieta Ciesiołkiewicz