Struktura Pracowni

Kierownik pracowni:

 

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:

Aleksandra Proc

Anna Rostrygin

Beata Nadarzyńska
 

Doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego:

Anna Koralewska

Beata Wosińska

Elżbieta Ciesiołkiewicz