Kierunki Działań Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej


Kierunki naszych działań:

  • diagnozowanie potencjału dzieci,
  • wspieranie rozwoju dzieci oraz
  • upowszechnianie osiągnięć dzieci,
  • propagowanie innowacyjnych koncepcji i rozwiązań edukacyjnych,
  • wspomaganie dyrektorów, nauczycieli i rodziców w tworzeniu środowiska przyjaznego edukacji małego dziecka.