Kontakt

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
tel.: (42) 678 33 78
faks: (42) 678 07 98
 

Kontakt z doradcami

Imię i nazwisko

Telefon komórkowy

e-mail

Aleksandra Proc

668 157 479

olaproc@wp.pl

Anna Rostrygin

604 171 804

arostrygin@wckp.lodz.pl

Anna Koralewska

661 679 719

aniakoralewska@o2.pl

Beata Wosińska

604 270 071

beata.wosińska@wp.pl

Elżbieta Hornicka-Bińczyk                                  

606 367 086elu241@wp.pl