Kontakt

Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź

tel.: (42) 678 33 78

faks: (42) 678 07 98

 

Kontakt