Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – innowacja”

Ministerstwo Edukacji i Naukiorganizuje konkurs dla nauczycieli. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu opisu działalności innowacyjnej, zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2020/2021. Termin zgłoszenia udziału: 30 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-po...