Konferencja metodyczna dla dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli świetlic szkolnych

Nr szybkiej informacji: 
35

Konferencja metodyczna dla dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli świetlic szkolnych

Świetlica z pomysłem - innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi,

która odbędzie się 26 września 2012 r. w godzinach 15.00 – 17.30
w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
 przy ul. Kopcińskiego 29 w  sali 310.