Scenariusz sytuacji edukacyjnej - Zabawa z obrazkiem „Co przyniesie Mikołaj”

Scenariusz sytuacji edukacyjnej w zakresie rozwijania koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
dla dzieci 3,4 – letnich 
przeprowadzonej przez  Violettę Zeller 
w Przedszkolu Miejskim nr 45 w łodzi, dnia 06.12.2013r.

TEMAT : Zabawa z obrazkiem „Co przyniesie Mikołaj”

CEL OGÓLNY:

Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających:

·         rozwijaniu koordynacji wzrokowo – ruchowej i koncentracji uwagi (podstawa prog. obszar 14, pkt. 3);

CEL OPERACYJNY:

W wyniku podjętej aktywności dzieci:

·         prawidłowo układają obrazek składający się  z 3 lub 4 części bez wzoru

METODY PRACY:

·         słowna – rozmowa, instrukcje(wg M. Kwiatowskiej)

·         czynna – zadań stawianych do wykonania(wg M. Kwiatowskiej)

·         percepcyjna – pokaz (wg M. Kwiatowskiej);

·         aktywizujące: elementy dramy, słuchanie muzyki poważnej wg Batti Strauss

FORMY ORGANIZACYJNE PRACY: grupowa,  indywidualna.

ŚRODKI WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECI:

Płyta CD z piosenką, odtwarzacz CD, ilustracje przedstawiające zabawki, które występują  w piosence i utworze muzycznym „Pudełko z pozytywką”, sylweta worka z szarego papieru pakowego, obrazki do składania do pracy indywidualnej.

PRZEBIEG:
I.
1.     Zabawa na powitanie „Jak przywitam Mikołaja?”.

Dzieci pokazują różne sposoby witania się, następnie witają się pokazanym sposobem ze sobą i z nauczycielem (np. podanie ręki, pomachanie ręką, ukłon itp.)

 * Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc na dywanie przed tablicą.

II.
2.     Piosenka ,,Co przyniesie Mikołaj- dzieci słuchają piosenki śpiewanej przez nauczyciela.
3.     Rozmowa na temat piosenki „O jakich zabawkach była mowa?” 

Na dywanie rozłożone są obrazki. Zadaniem dzieci jest wybranie tych ilustracji zabawek, które występowały w piosence. Nauczyciel wspólnie z chętnym dzieckiem umieszcza obrazek na sylwecie worka przypiętego na tablicy.

4.   Zabawa ruchowa do muzyki poważnej „Boite a musique” Liadowa ( tańczące zabawki)

Podczas zabawy dzieci naśladują ruch zabawek: chód laleczki, misia, żołnierzyka i skok pajaca, w trakcie poszczególnych fraz muzycznych.

5.   Praca przy stolikach: składanie obrazka z części „Prezenty”

Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików, rozdaje przygotowane pocięte obrazki na części. Zadaniem dzieci jest złożenie obrazków w całość.
Po wykonaniu zadania przez dzieci nauczyciel sprawdza czy zadanie zostało wykonane poprawnie.

III.    

6.   Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciu.

OPRACOWANIE:
 nauczyciel PM 45 Violetta Zeller
konsultacja metodyczna:  Alicja Krzyżańska