Struktura Pracowni

Kierownik pracowni:

Aneta Madziara

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:

Aleksandra Proc

Anna Rostrygin

Doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego:

Anna Koralewska

Beata Wosińska

Elżbieta Hornicka-Bińczyk