Struktura Pracowni

Kierownik pracowni:

Hanna Derewlana

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej:

Hanna Derewlana

Aleksandra Proc

Agnieszka Kacprzak

Doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej:

Anna Koralewska

Beata Wosińska

Alicja Krzyżańska

Joanna Świątek