"Ryby nie tylko na niby" - konspekt zajęć dla uczniów klasy I

KONSPEKT ZAJĘĆ dla uczniów klasy I (przeprowadzonych w SP 41) - 6 maja 2010 r.
Prowadząca: Gabriela Marciniak

Podczas projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” realizowałam program „Zieloną ścieżką ...” ukierunkowany na rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów. Program ten przygotowałam zgodnie z założeniami teorii wielorakich inteligencji Howarda Gardnera  w oparciu o diagnozę profilu inteligencji uczniów mojej klasy. Przedstawiam scenariusz zajęć, w oparciu o który przeprowadziłam zajęcia pokazowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej pod kierunkiem edukatora projektu Hanny Derewlanej

Temat: Ryby nie tylko na niby.

Wielokierunkowa aktywność uczniów inspirowana obserwacją świata ryb, prowadzona  w ośrodkach zainteresowań.

Zapis w dzienniku:
Gromadzenie informacji o budowie ryby i jej przystosowaniu do życia w wodzie.   Obserwacja innych organizmów żyjących w wodzie. Poznanie wybranych gatunków ryb i określanie środowiska ich życia. Układanie rymów do nazw ryb, tworzenie rapu wraz z akompaniamentem do wiersza. Rozwiązywanie łamigłówek i puzzli matematycznych. Konstruowanie gry „Na ryby” i tworzenie jej oprawy plastycznej.

Cele ogólne:

 • rozwijanie inteligencji wielorakich z wykorzystaniem środków dydaktycznych projektu,
 • wzbogacanie wiadomości o różnych gatunkach ryb i specyfice ich życia,
 • wdrażanie do współdziałania w zespole.

Cele operacyjne:

Uczniowie we współpracy:
w grupie I

 • wypisują z tekstu wiersza nazwy ryb,
 • układają rymy do wypisanych nazw ryb,
 • tworzą rap wraz z akompaniamentem perkusyjnym do tekstu wiersza,

w grupie II

 • konstruują z drewnianych elementów grę „ Na ryby”
 • bezpiecznie posługują się narzędziami: młotek, gwoździe,
 • opracowują instrukcję do gry,
 • środkami plastycznymi ozdabiają drewniane elementy gry,

w grupie III

 • rozwiązują łamigłówki i puzzle matematyczne,
 • porównują wielkość ryb za pomocą cylindrów,
 • układają cylindry na wadze tak, aby zachowała równowagę,

w grupie IV

 • nazywają części ciała ryby,
 • rozwiązują quiz przyrodniczy dotyczący życia ryb,
 • dokonują podziału ryb na słono i słodkowodne,
 • opisują ustnie  organizmy żyjące w wodzie na podstawie obserwacji.

Środki dydaktyczne:
tekst wiersza „Ryby” J. Brzechwy, instrumenty perkusyjne, drewniane elementy do gry, papier ścierny, gwoździe, zestaw małego technika, pastele olejne, karta pracy z łamigłówką, puzzle matematyczne z ilustracjami ryb, waga z cylindrami, katra pracy z ilustracją stawu, przewodniki przyrodnicze, mikroskop, karta pracy – budowa ryby, model ryby, quiz przyrodniczy, ilustracje ryb, chusta animacyjna, teksty zagadek.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Powitanie – zabawa z chustą „Wszyscy, którzy ….”  - dzieci, które spełniają warunek  wymieniony przez nauczyciela  przebiegają pod chustą..
 1. Wspólne rozwiązanie zagadek o wodzie.

Zwykle się rozlewa, leje,
czasem jak kamień twardnieje.
Bez niej trawy usychają,
a zwierzęta umierają.   /woda/

         Gdy go długo nie ma

Wszyscy narzekają,
a gdy przyjdzie, pod parasol
przed nim się chowają.   /deszcz/              

Zimny, biały z nieba leci,
bardzo go lubicie dzieci.
A gdy słońce mocniej grzeje,
to się woda z niego leje.   /śnieg/

 1. Wielozdaniowe wypowiedzi dzieci dotyczące właściwości wody. Dopasowywanie do ilustracji podpisów - nazw stanów skupienia wody.
 1. Zabawy z chustą: „ Falująca woda”, „Ryby w sieci”.
 1. Wykonywanie w grupach zadań rozwijających różne typy inteligencji:

Grupa I

Odczytanie przez ucznia wiersza pt. „Ryby” Jana Brzechwy.
Wypisanie z wiersza nazw ryb i dopisanie do nich rymów (np. łososie – sosie – nosie).
Ułożenie rapu wraz z akompaniamentem perkusyjnym do wiersza lub wybranego jego fragmentu.

Grupa II

Wykonanie gry „Na ryby” z wykorzystaniem drewnianych elementów:

 • przygotowanie drewna - oczyszczanie, szlifowanie papierem ściernym,
 • łączenie drewnianych elementów za pomocą gwoździ - tworzenie akwarium,
 • ozdabianie wyciętych z drewna rybek i akwarium pastelami,
 • opracowanie zasad gry wg pomysłów dzieci (z wykorzystaniem rybek i akwarium)

Grupa III

Ułożenie ilustracji ryb z puzzli matematycznych. Dopasowanie cylindrów do wielkości ryby.
Ustawianie cylindrów na wadze tak, aby nie straciła ona równowagi.
Rozwiązanie łamigłówki matematycznej (dodawanie i odejmowanie w zakresie 100) i umieszczenie wskazanej w rozwiązaniu liczby ryb w zbiorniku wodnym.

Grupa IV

Układanie z 3 części ilustracji ryby – przyporządkowanie nazw: głowa, tułów, ogon.
Przyklejanie kartoników z nazwami pozostałych części ciała na podstawie obserwacji modelu ryby.
Dokonanie podziału ryb ze względu na środowisko życia (słodkowodne, morskie).
Próba odpowiedzi na pytanie - jakie cechy umożliwiają rybom pływanie?
Obserwacja po mikroskopem organizmów jednokomórkowych żyjących w zbiornikach wodnych - wypowiedzi opisujące zaobserwowane organizmy.
Rozwiązanie quizu przyrodniczego o życiu ryb.

 1. Prezentacja efektów pracy zespołów.
 2. Podsumowanie: pochwała wysiłku i pomysłów, refleksje dotyczące współdziałania w zespołach.