Projekt - Twórcy filmów animowanych

Przykład opisu dobrej praktyki w Szkole Podstawowej nr 36

Tytuł inicjatywy: Projekt - Twórcy filmów animowanych

Autor/autorzy:  Lidia Aparta, Małgorzata Wójcikowska

Osoba promująca/zgłaszająca: Hanna Derewlana  

Opis inicjatywy z zaakcentowaniem oryginalności rozwiązania: 
Uczniowie klasy III i VI pod opieką wychowawców wzięli udział w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Krótkich OFFK-a 2013 im. Zbigniewa Placzyńskiego, dla amatorskich twórców filmowych. Przygotowując się do nakręcenia filmu, uczestniczyli w 3 warsztatach 
w Bałuckim Ośrodku Kultury Rondo, który był organizatorem festiwalu. Przeżyli niezwykłą przygodę, wcielając się w role reżysera i operatora. Powstały 2 filmy nakręcone przy użyciu telefonu komórkowego: „Pogona viticeps” i „ W pokoiku na stoliku”.   

Efekty wdrożenia: rozwój zainteresowań uczniów edukacją filmową, świadomość, jakie filmy można tworzyć z wykorzystaniem telefonu komórkowego, by były bezpieczne i przyjazne dla rówieśników, sukces młodych twórców - film „Pogona viticeps” zdobył Grand Prix w kategorii film animowany, „W pokoiku na stoliku” został uhonorowany II nagrodą w tej samej kategorii.