Gazetka Przedszkolna - PM 131

Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 131w Łodzi

Tytuł: Gazetka Przedszkolna

Autor/autorzy: dyrektor Maria Zakrzewska, nauczycielki Anna Szybińska, Dorota Szyszkowska-Bruziek Przedszkole Miejskie nr 131

Osoba promująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak

Opis inicjatywy z zaakcentowaniem oryginalności (istoty nowego) rozwiązania:

W grudniu 2009 roku z okazji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia ukazał się pierwszy numer „Gazetki Przedszkolnej”. Redaktorkami pisma są nauczycielki Anna Szybińska oraz Dorota Szyszkowska-Bruziek. Gazetka ukazuje się raz na kwartał i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców. Każdy z czytelników znajduje w niej coś interesującego dla siebie. Dla przedszkolaków przygotowane są łamigłówki, zagadki, ćwiczenia graficzne, opowiadania, bajki, wiersze itp. Dla rodziców relacje z ważnych przedsięwzięć edukacyjnych, które miały miejsce w przedszkolu. W każdym numerze nauczycielki ogłaszają konkurs dla dzieci i rodziców. Z myślą o rodzicach publikowane są artykuły dotyczące istotnych kierunków pracy z małym dzieckiem oraz sposobów ich aktywizowania w aspekcie świadomego
i efektywnego wspierania w rozwoju swojego dziecka.

Przewidywane efekty wdrożenia:

To zainspirowanie dorosłych do świadomego i wszechstronnego wspierania rozwoju własnego dziecka, integrowania i efektywnej współpracy środowiska rodzinnego z przedszkolem oraz upowszechniania przez nauczycieli stylu, metod i form pracy stosowanych w codziennym procesie edukacyjnym w przedszkolu.