Bijemy rekord z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Przykład opisu dobrej praktyki w Szkole Podstawowej nr 36

Tytuł inicjatywy: Bijemy rekord z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Autor/autorzy:  koordynatorzy Beata Fabicka, Małgorzata Wójcikowska

Osoba promująca/zgłaszająca: Hanna Derewlana  

Opis inicjatywy z zaakcentowaniem oryginalności rozwiązania: 
W szkole od kilku lat przygotowuje się dzieci do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie uczestniczyli między innym w projekcie Ratujmy i uczymy ratować”, dzięki czemu szkoła pozyskała 9 fantomów. 16 października 2013 r. pod kierunkiem koordynatorek, dzieci włączyły się do bicia rekordu z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w ramach Europejskiego Dnia przywracania Czynności Serca” pod nazwą Resstart a Heart. Po przypomnieniu przez nauczyciela zasad udzielania pierwszej pomocy uczniowie klas III-VI i nauczyciele przystąpili do resuscytacji na fantomach. W przewidzianym czasie - pół godziny wykonało ją 125 uczniów i 7 nauczycieli.

Przewidywane efekty wdrożenia: 
duża grupa uczniów wie, jak się zachować i udzielić pomocy przy zagrożeniu życia, zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonuje resuscytacji krążeniowo-oddechowej, kształtowana jest gotowość do  niesienia pomocy potrzebującym.