„Wie dziecko każde, że wszystkie zawody są ważne” - rajd przedszkolny jako aktywna metoda zdobywania wiedzy i umiejętności.-PM 200

2. Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi

Tytuł: Wie dziecko każde, że wszystkie zawody są ważne” -  rajd przedszkolny jako aktywna metoda zdobywania wiedzy i umiejętności.

Autor/autorzy: dyrektor Mariola Niepsuj, nauczycielki:  Dagmara Gliszczyńska, Kamila Mamos, Joanna Rogalska  Przedszkole Miejskie nr 200

Osoba rekomendująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

„Wie dziecko każde, że wszystkie zawody są ważne”- Rajd Przedszkolny z wykorzystaniem elementów metodyki zuchowej Aleksandra Kamińskiego.

W Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi od wielu lat nauczycielki wykorzystują w pracy pedagogicznej elementy metodyki zuchowej. Jej twórcą był Aleksander Kamiński, pedagog, dobrze znany nauczycielom jako inicjator pracy z dziećmi i młodzieżą.

            Metodyka zuchowa, której podstawą są działania harcerskie komponuje się
z programem wychowania przedszkolnego. Te dwa rodzaje inicjowania z dziećmi bazują na ich aktywności, naturalnej ciekawości świata i ekspresyjnej twórczości.

            Charakterystycznym elementem w metodzie zuchowej jest zabawa w „coś” lub „kogoś”, realizowana zespołowo w ramach zdobywanych sprawności, które motywują dzieci do działania. Popularną i lubianą przez przedszkolaki formą pracy jest zwiad, który wykorzystałyśmy w naszej pracy. Określa on czynności służące poznaniu nowych miejsc, zjawisk, rzeczy czy słów. Jest to sposób aktywnego poznawania świata. Zagłębiając się
w temat należy wspomnieć, że jednym z wyznaczników zwiadu jest rajd. W naszej placówce organizowane są coroczne rajdy dla wszystkich przedszkolaków. Każdy z nich jest opracowywany na podstawie wybranej wcześniej tematyki oraz zainteresowań dzieci. Natomiast zagadnienia projektowane są zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej i programie nauczania, co łączy się harmonijnie z zasadami zuchowymi.

            Tegoroczne przedsięwzięcie poprzedzone było przygotowaniem i zorganizowaniem
w ogrodzie przedszkolnym poszczególnych „stacji” z zadaniami edukacyjnymi, dotyczącymi zawodów. Aby dzieci swobodnie brały udział w zabawach a grupy nie przeszkadzały sobie wzajemnie, nauczycielki otrzymały instrukcje oraz harmonogram z godziną wyjścia danego oddziału przedszkolnego na rajd.

            Przy każdym punkcie dzieci musiały odnaleźć list z zadaniem, które dotyczyło zagadnień związanych z zawodami. W pierwszym z nich, przedszkolaki rozwiązywały zagadki i dopasowywały atrybuty do konkretnych zawodów: np. pielęgniarka - czepek, strzykawka, termometr. Kolejne „stacje” nawiązywały do zawodów: ogrodnika, kucharza, pielęgniarki, policjanta i malarza. Analogicznie w każdym punkcie „małe zuchy” musiały sprawdzić swoje umiejętności w pracy, jaką wykonują na co dzień dorośli. Siały i podlewały nasiona, próbowały mąki, soli i cukru, dokonując ich rozpoznania za pomocą zmysłu smaku, bandażowały „zranioną rękę” kolegi lub koleżanki, pokonywały tor przeszkód, wymieniały alarmowe numery telefonów i malowały mandalę. We wszystkich zadaniach dzieci musiały wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas codziennego procesu edukacyjnego.
Za poprawnie wykonane zadanie, zdobywały emblematy z punktami, które przyklejały na tabliczkę swojej grupy. Otrzymały również niezbędne materiały do wykonania czapki kucharskiej i w nagrodę miały pomalowane burakiem poliki.

            Na rajd zostały zaproszone dzieci z pobliskich placówek: PM nr 192 i PM nr 215, co zwiększyło integrację między przedszkolakami i poszerzyło możliwości współpracy nauczycielek. Po aktywnie spędzonym dniu uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy za zdobycie wszystkich sprawności.

            Organizowanie w przedszkolu rajdów, których zasady zaczerpnięte są z metodyki zuchowej powoduje, że nowe kompetencje dzieci zdobywają poprzez ich aktywne uczestnictwo w wyznaczonym zadaniu. Takie działania sprzyjają przede wszystkim zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczanie polisensoryczne oraz dają możliwość odczuwania sukcesu z wykonanego zadania. Kształtują także umiejętności pracy w zespole, umożliwiają integrację oraz wspomagają pokonywanie nieśmiałości u dzieci. 

            Rajd jest formą, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy i pozostanie źródłem wiedzy zdobywanej na drodze doświadczeń i eksperymentów w procesie dydaktyczno- wychowawczym.