„Jak przedszkolaki dbają o naszą Ziemię” - PM 192

 Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 192 w Łodzi

Tytuł: „Jak przedszkolaki dbają o naszą Ziemię”

Autor/autorzy: dyrektor Agnieszka Górska, Przedszkole Miejskie nr 192

Osoba rekomendująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i Katarzyna Gizewska – doradca metodyczny ds. świetlic

Działania ekologiczno-przyrodnicze w Przedszkolu Miejskim nr 192 projektowane i organizowane są od wielu lat. Jednym z takich cyklicznych i wieloletnich przedsięwzięć edukacyjnych jest konkurs plastyczny pod hasłem „Dbajmy o naszą Ziemię” zainicjowany
i organizowany przez dyrektora Agnieszkę Górską i Małgorzatę Marczak (od 12 lat).
Od siedmiu lat działania konkursowe podejmowane są we współpracy z Pracownią Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu jest m.in. rozbudzenie zainteresowania otoczeniem przyrodniczym, rozwijanie wyobraźni i fantazji przedszkolaka, kształtowanie właściwej postawy ekologicznej w harmonii ze środowiskiem, troska o zachowanie życia na Ziemi, promowanie dzieci szczególnie zainteresowanych ekologią, umożliwienie im zaprezentowania swoich możliwości twórczych. Adresatami są dzieci z przedszkoli (od 5-6 lat) oraz uczniowie Szkoły Podstawowej (kl. I) z dzielnicy Łódź-Górna. W tym cyklicznym przedsięwzięciu uczestniczą dzieci/uczniowie min. zwycięzcy eliminacji wewnątrzprzedszkolnych/szkolnych z Przedszkoli Miejskich nr  2, 20, 26, 36, 66, 89, 117, 119, 122, 151, 155, 192, 200, 233 oraz Szkół Podstawowych nr 7, 110, 162, Szkoły Podstawowej ZNP.

Prace plastyczne zgłaszane na konkurs cechuje duża różnorodność wykorzystania przez małych artystów technik plastycznych oraz oryginalność w prezentowaniu tematu. Jest to coroczna okazja do podsumowania przedsięwzięć ekologicznych w każdym przedszkolu
w ramach „Święta Ziemi”, ponadto wzbogacania codziennego procesu uczenia się małego dziecka w nowe metody i formy przekazu ukierunkowane na poznawanie świata przyrody ożywionej i nieożywionej.

Efekty wdrożenia: Stymulowanie i rozbudzanie  zainteresowań bogactwem świata przyrody, pogłębianie świadomości ekologicznej małego odbiorcy,  uczenie się poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w kontakcie z przyrodą oraz prezentowanie jej walorów za pomocą ekspresji plastycznej.