„Akademia Zdrowego Przedszkolaka”- projekt edukacyjny - PM 88

Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 88 w Łodzi

Tytuł: Akademia Zdrowego Przedszkolaka”- projekt edukacyjny

Autor/autorzy: dyrektor Małgorzata Wągrowska, nauczycielka:  Aneta Gajda, Przedszkole Miejskie nr 88

Osoba rekomendująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak – doradca wychowania przedszkolnego

         Przedszkole Miejskie Nr 88 jest placówką promującą zdrowie od wielu lat, należy do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. W 2012 roku przedszkole przystąpiło do udziału w projekcie edukacyjnym – Akademia Zdrowego Przedszkolaka, organizowanym przez firmę Lionfitness. Celem głównym projektu było utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Projekt w ciągu roku szkolnego obejmuje cykl akcji prozdrowotnych, w skład których wchodzą następujące zagadnienia: Piramida Żywienia Przedszkolaka (jesień, wiosna), Przedszkolak Pełen Zdrowia, Bezpieczny Przedszkolak.

Piramida Zdrowego Żywienia upowszechnia zasady zdrowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym, wiedzę o niebezpieczeństwach związanych z nieprawidłowa dietą oraz jej konsekwencjami dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dziecka. Pomaga rodzicom, nauczycielom w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych przedszkolaka.         Przedszkolak Pełen Zdrowia koncentruje się na zdrowiu i budowaniu odporności małego dziecka. Wskazuje na ważną rolę higieny, aktywności fizycznej i zdrowotnej, zbilansowanej diety w prawidłowym rozwoju dziecka.

Bezpieczny Przedszkolak uwrażliwia dzieci i ich rodziców na niebezpieczne sytuacje:
w domu, na podwórku, ulicy, wycieczce. Wskazuje, jak zapobiegać takim sytuacjom. Działania te obejmowały cykl warsztatów, opracowanych i wdrażanych przez koordynatora promocji zdrowia we wszystkich grupach wiekowych,

         W ramach „Piramidy Zdrowego Żywienia” od 2012 roku organizowane są cykle warsztatów  min. pod hasłem „Chcę żyć zdrowo, kolorowo”, zaprojektowane zabawy edukacyjne pozwalały dzieciom poznać budowę Piramidy Żywienia, zachęcać
do codziennego picia wody, skoków i zjadania większej ilości warzyw oraz owoców. Każda
z grup wykonała również plakat, promujący piramidę żywienia, które umieszczone zostały
na tablicy dla rodziców. Kolejny cykl warsztatów na temat ”Jemy warzywa i owoce sezonowo” zakończył się pokazem mody owocowo-warzywnej „Witaminki dla chłopczyka
i dziewczynki
”, a także konkursem plastyczny - „Zdrowe warzywa i owoce”.   Zimowy cykl akcji (zimą 2013) promowało hasło „Przedszkolak pełen zdrowia – zdrowie i higiena” poza warsztatami odbyły się także spotkania z udziałem specjalistów: dietetyka, stomatologa, pediatry. Dzieci wykonywały plakaty, płaskorzeźby, lepiły z masy solnej np. bakterie
i wirusy. Przyrządzały syropy z cebuli i soki z malin. „Podróż do Mlecznej Krainy
to działania wiosenne w 2013 roku organizowane z dziećmi i rodzicami uwrażliwiające na potrzebę spożywania mleka i produktów mlecznych. Przedszkolaki samodzielnie komponowały wiosenne kanapki oraz mleczne desery/jogurty. Podsumowaniem warsztatów było zorganizowanie międzygrupowego konkursu wiedzy o zdrowiu pod hasłem – „Podróż do Mlecznej Krainy”  oraz wykonanie pracy plastycznej „Jak wyobrażacie sobie mleczną krainę?”, w formie przestrzennej makiety.

Od września 2013 roku rozpoczęła się piąta już edycja akcji „Piramida Żywienia Przedszkolak”, której tematem przewodnim jest „Zboża zjadamy, energię z nich mamy”.
Po zakończeniu cyklu warsztatów odbył się konkurs wiedzy dla wszystkich grup wiekowych oraz konkurs plastyczny na plakat „Od ziarenka do bochenka”.

Ponadto w placówce prowadzonych jest szereg różnych akcji promujących zdrowie i zdrowy styl życia: Kubusiowi przyjaciele przyrody, Czyste powietrze wokół nas, Mamo, tato wolę wodę, Dzień Ziemi, Festiwal Zdrowia czy również Zakręcone miesiące, Kochaj Ziemię – daj baterię, Na tropie CD - prowadzenie na terenie przedszkola zbiórki plastikowych nakrętek od butelek i pojemników z tworzyw sztucznych, baterii, płyt CD (ekologia) oraz
Od najmłodszych lat dbam o zdrowie – edukacja zdrowotna w formie zabawy i zajęć ruchowych”- program edukacyjny realizowany przez studentów Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi.

Efekty wdrożenia: Aktywizowanie rodziców do świadomego wspierania rozwoju swojego dziecka oraz czynnego włączania się w projekty edukacyjne wdrażane na terenie przedszkola, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i dorosłych, integrowanie środowiska rodzinnego, przedszkolnego i lokalnego.