Zaproszenie na konferencję

Nr szybkiej informacji: 
315

 W poszukiwaniu różnorodnych dróg rozwoju zainteresowań i zdolności małego dziecka  

Doradcy Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej zapraszają zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, klas I-III oraz świetlic szkolnych do udziału w konferencji metodycznej, która odbędzie się 14 marca 2014 r., w godzinach 14.00-17.00,
w budynku Międzynarodowych Targów Łódzkich,  al. Politechniki 4, w sali konferencyjnej A.

Celem spotkania jest:

  • zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi modelami i kierunkami procesu ukierunkowanego na samodzielne uczenie się dzieci;
  • upowszechnienie dobrych praktyk: doradców metodycznych i nauczycieli w zakresie rozwijania wybranych zainteresowań i umiejętności uczniów;
  • zainspirowanie nauczycieli do wytwarzania i wykorzystywania niekonwencjonalnych środków dydaktycznych w działaniach z dziećmi.

Imprezą towarzyszącą konferencji będzie wystawa pomocy dydaktycznych opracowanych przez nauczycieli na konkurs, zorganizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz firmę Nowa Szkoła.  

Program konferencji  w załączniku