TERAPIA PEDAGOGICZNA – kurs kwalifikacyjny

Nr szybkiej informacji: 
37

TERAPIA PEDAGOGICZNA – kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 

Uprzejmie informujemy, że ŁCDNiKP planuje organizację kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej.

Celem kursu jest umożliwienie zainteresowanym nauczycielom osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych. Adresaci będą przygotowani do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać:

  • wiedzę o warunkach sprzyjających   rozwojowi dziecka,
  • umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka
    w sferze motywacji do uczenia się i w zakresie posiadanych umiejętności  oraz możliwości uczenia się,
  • umiejętność wykorzystania metod wspomagających rozwój dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych w  pracy indywidualnej.

 

 

załączniki: