Teatr „Odważni Rodzice” – efektywna współpraca z rodzicami - PM 131

Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 131w Łodzi

Tytuł: Teatr „Odważni Rodzice” – efektywna współpraca z rodzicami

Autor/autorzy: dyrektor Maria Zakrzewska, nauczycielka Monika Gwizdek Przedszkole Miejskie nr 131

Osoba promująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak

Opis inicjatywy z zaakcentowaniem oryginalności (istoty nowego) rozwiązania:

We wrześniu 2011 roku zainicjowano działalność Przedszkolnego Teatrzyku „Odważni Rodzice”. Grupę aktorską stanowiły nauczycielki i chętni rodzice, którzy postanowili zaprezentować swoje umiejętności wokalno-recytatorskie.  Rodzice wraz z nauczycielkami uczestniczyli w cyklicznych warsztatach i spotkaniach na terenie przedszkola. Efektem czego było wystawienie spektakli dla małych i dużych odbiorców. Pierwsze przedstawienie pt.: „Żeby Zdrowe Zęby Mieć  zaprezentowane zostało w 2012 roku na Festiwalu Zdrowia „Żyjmy Zdrowo Kolorowo” dla dzieci i zaproszonych gości z innych przedszkoli i instytucji – min. Przedszkola Miejskich Nr 102, Przedszkola Miejskich Nr 155, Szkoły Podstawowej Nr 38, Rady Osiedla Chojny- Dąbrowa, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

W kolejnym roku szkolnym przygotowano nowe przedstawienie pt.: „Nie ma tego złego”, które zostało zaprezentowane na uroczystości z Okazji Dnia Babci i Dziadka. Rodzice biorący udział w spotkaniach teatralnych na terenie przedszkola wykazywali się ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem. Samodzielnie przygotowali stroje i scenografię.

 

Przewidywane efekty wdrożenia:

To zainspirowanie dzieci oraz dorosłych do organizowania czasu wolnego w aktywny i twórczy sposób. Stymulowania aktywności językowej małego dziecka poprzez różne zabawy i ćwiczenia prowadzone nie tylko przez nauczycielki ale przede wszystkim z aktywnym udziałem  rodziców.
Budowanie więzi między domem rodzinnym dziecka a przedszkolem. Integrowanie środowiska rodzinnego, przedszkolnego i lokalnego.