Rola multimediów w edukacji małego dziecka. Kierunki działalności Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w 2013/14 r.

Nr szybkiej informacji: 
29

Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych.
Doradcy metodyczni zapraszają na konferencję:

Rola multimediów  w edukacji małego dziecka.
 Kierunki działalności Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
w 2013/14 r.,

która odbędzie się 19 września 2013 r. w godzinach 15.00 – 17.30 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
ul. Kopcińskiego 29, w  sali 210.