Projekt edukacyjny - Zainwestuj w zdrowie - PM 131

Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 131w Łodzi

Tytuł: Projekt edukacyjny - Zainwestuj w zdrowie

Autor/autorzy: dyrektor Maria Zakrzewska, nauczycielka Dorota Grodzicka Przedszkole Miejskie nr 131

Osoba promująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak

Opis inicjatywy z zaakcentowaniem oryginalności (istoty nowego) rozwiązania:

Przedszkole należy do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w związku
z tym, planowanych i realizowanych jest wiele działań prozdrowotnych, w których czynny udział biorą przedszkolaki, nauczyciele, pracownicy przedszkola oraz rodzice. Podczas Wiosennego Tygodnia Promocji Zdrowia organizowanego przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ przedszkole wdrożyło projekt edukacyjny pod hasłem  „Zainwestuj
w zdrowie”.
Celem głównym projektu było rozwijanie świadomości prozdrowotnej wśród dzieci a także ich rodziców. Była to doskonała okazja do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i dorosłych, stymulowania aktywności ruchowej oraz integrowania środowiska rodzinnego oraz lokalnego. To także okazja do projektowania systematycznych działań edukacyjnych na rzecz małego dziecka, rozszerzenie współpracy z instytucjami zajmującymi się promocją zdrowego stylu życia nas wszystkich.

W trakcie Tygodnia Promocji Zdrowia odbyły się liczne spotkania z udziałem specjalistów tj. dietetyk, pediatra czy instruktor zajęć muzyczno-ruchowych. Dzieci i dorośli przygotowywali wspólnie zdrowe i właściwie zbilansowane posiłki, soki owocowe oraz sałatki. Ponadto
w ramach projektu zorganizowano z udziałem rodziców: zajęcia prowadzone metodą Marii
i Alfreda Kniessów i Weroniki Sherborne, zajęcia kulinarne podczas, których przygotowane zostały różnorodne surówki, kanapki i zdrowe przekąski, warsztaty plastyczne na temat:
W zdrowym, ciele zdrowy duch”, zabawy taneczne Zumba prowadzone przez instruktorkę „Studia tańca i ruchu”, Aerobik dla najmłodszych prowadzony przez instruktorów zajęć muzycznych. Spartakiada przedszkolaka, systematyczne zabawy i ćwiczenia na terenie ogrodu przedszkolnego czy parku to możliwość utrwalanie prawidłowych nawyków zdrowotnych przez dzieci. Jest to także okazja do projektowania całorocznych zajęć na powietrzu z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu przedszkolnego placu zabaw. Stosowania ciekawych metod
i form pracy przez nauczycielki oraz niekonwencjonalnego materiału dydaktycznego do prowadzonych zabaw i ćwiczeń ruchowych. Opisany projekt edukacyjny wpisany jest
w harmonogram corocznych działań organizowanych i prowadzonych w tym zakresie przez Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi.

                                                          

Przewidywane efekty wdrożenia:

To zainspirowanie dzieci oraz dorosłych do projektowania i wdrażania w codziennym życiu różnorodnych form aktywności ukierunkowanych na zdrowy styl życia, integrowanie środowiska rodzinnego, przedszkolnego i lokalnego. Podejmowanie dalszych działań przedszkola ukierunkowanych na rozszerzenie współpracy z instytucjami propagującymi działania z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej w bliższym oraz dalszym otoczeniu dziecka
i jego rodziny.