Precedencja uroczystości szkolnych - co warto wiedzieć?

Podczas uroczystości szkolnych, takich jak święto patrona, nadanie szkole imienia, rocznica powstania placówki czy zakończenie roku szkolnego, obowiązują oficjalne zasady precedencji tj. porządku witania, przemawiania i zajmowania miejsc przez zaproszonych gości. Jakie są podstawowe zasady precedencji? Zapraszamy na live Romana Lorensa:
https://www.youtube.com/watch?v=DGlaG7golXY