Konkurs „Bezpieczny świat dziecka”

Opis przykładu dobrej praktyki

Tytuł:  Konkurs „Bezpieczny świat dziecka

Autor/autorzy: doradcy metodyczni Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: Katarzyna Gizewska,  Małgorzata Marczak, Agnieszka Kacprzak, Hanna Derewlana

Osoba rekomendująca/zgłaszająca: Katarzyna Gizewska – doradca metodyczny do spraw świetlic

Wiemy jak ważne jest, aby dzieci były bezpieczne w różnych sytuacjach, dlatego też postanowiłyśmy zgłębić temat jednocześnie zachęcając do działania i sprawdzenia swojej wiedzy dzieci z przedszkoli i uczniów z klas I – III.

Celem konkursu było: wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad ukierunkowanych na zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i miejscach oraz rozwijanie kreatywności wśród dzieci, nauczycieli w zakresie działań plastycznych  i literackich.

Konkurs został skierowany do dzieci 5-6 letnich z przedszkoli, uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Obejmował on trzy kategorie dla dzieci – plastyczna dla dzieci z przedszkoli, plastyczna dla dzieci
z kl. I – III, literacka dla dzieci z kl. I – III (wiersz) oraz literacka dla nauczycieli (opowiadanie). Prace konkursowe dotyczyły: bezpieczeństwa podczas zabaw
w przedszkolu/szkole i w naturalnym środowisku przyrodniczym, przestrzegania zasad poruszania się po ulicy, zachowania ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi/obcymi, unikania sytuacji i zabaw mogących spowodować pożar.

Prace plastyczne zgłaszane na konkurs cechowała duża różnorodność wykorzystania technik plastycznych oraz oryginalność w prezentowaniu tematu. Wiersze dzieci były poprawne językowo, zawierały bogate słownictwo i ciekawie prezentowały tematu. Opowiadania nauczycieli charakteryzowała: zgodność z tematyką konkursu, różnorodna kompozycja,  oryginalne ujęcie tematu i przydatność w procesie edukacyjnym.

Efekty wdrożenia:  wzbogacenie świadomości dzieci na temat różnorodnych zagrożeń,  rozbudzanie potrzeby poznawania sposobów zachowania się w różnych niebezpiecznych sytuacjach życia codziennego, stworzenie warunków do zaprezentowania posiadanych informacji za pomocą ekspresji plastycznej i literackiej.