Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Nr szybkiej informacji: 
30

Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Wykorzystanie metody projektu w edukacji małego dziecka.
Organizacja doradztwa i doskonalenia w roku szkolnym 2012/2013  

która odbędzie się 25 września 2012 r. w godzinach 15.00 – 18.00
w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
przy ul. Kopcińskiego 29 w  sali 210.