„Model pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, ukierunkowany na rozwijanie zdolności artystycznych w oparciu o metodę projektu.

Nr szybkiej informacji: 
29

Konferencja metodyczna dla dyrektorów, nauczycieli edukacji przedszkolnej pracujących w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

Doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej zapraszają na konferencję:

„Model pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, ukierunkowany na rozwijanie zdolności artystycznych w oparciu o metodę projektu. Oferta doskonalenia i doradztwa Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na rok szkolny 2012/2013”,

która odbędzie się 25 września 2012 r. w godzinach 13.30 – 15.30 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przy ul. Kopcińskiego 29 w  sali 310.

załączniki: