Zwierzęta też lubią wiosnę – zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Scenariusz modelowego zajęcia edukacyjnego dla dzieci 5 - letnich
przeprowadzony przez nauczycielkę Dorotę Kulik
w dniu 26.03.2014 roku w PM nr 200.

Temat: Zwierzęta też lubią wiosnę – zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

CELE OGÓLNE:

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny;
 • stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.

CELE OPERACYJNE:

 • wymienia kilka zwiastunów wiosny;
 • wyraża muzykę ruchem wg własnego pomysłu;
 • wypełnia kartę pracy używając narzędzi programu WorkSpace na tablicy interaktywnej;
 • współpracuje w zespole.

METODY wg. Kwiatkowskiej:

Czynne: zadań stawianych do wykonania
Słowne: opowiadanie, rozmowa, instrukcje
Oglądowe: pokaz, przykład osobisty nauczyciela, pomoce dydaktyczne

Pedagogika zabawy: KLANZA

FORMY:
Grupowa, zespołowa,  indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Magnetofon, płyta CD, puzzle, apaszki, liczmany, tablica interaktywna, program WorkSpace, piłka, lizaki.

PRZEGIEG: 

 1. Zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki „Całuski”.

Wesoło witamy, wesoło witamy                                  Dzieci maszerują po kole machając
wszystkich was, wszystkich was.                                 Wskazują na wszystkich
Radośnie śpiewamy, radośnie śpiewamy                     Maszerują dalej
cały czas, cały czas.                                                    Zatrzymują się
Ciekawe ciekawe co robić będziemy,              Wysuwają dłoń prawą, lewą, obie
co teraz co teraz dla was szykujemy x2                       jw
Ref. Całuski, całuski                                                   Gestem przesyłają całusy
dzisiaj dla Was mamy                                      Wskazują na dzieci
całuski, całuski, damy wam.

 1. Rozmowa kierowana n-la dotycząca obecnej pory roku. Po czym poznać, że mamy wiosnę? Jakie znacie zwiastuny wiosny, co się dzieje wiosną? (śpiew ptaków, powrót ptaków, zwierzęta budzą się, rosną kwiatki, zmienna pogoda, pączki na drzewach, listki, zwierzęta budują gniazda, wysiadują jajka, ludzie sprzątają w ogrodzie, sadzą kwiaty).
 2. Odgadywanie zagadek obrazkowych zwierząt, które można spotkać wiosną w lesie (używanie narzędzia lornetki na tablicy interaktywnej - jeż, borsuk, niedźwiedź).
 3. Odgadywanie zagadek słownych umieszczonych w warstwach na tablicy (kret, konik polny, pszczoła, zając, ślimak, jaskółka). Po udzieleniu odpowiedniej odpowiedzi ukazują się kolejno fragmenty wiosennego obrazka.

Ze snu zimowego budzą się zwierzęta, tyle ich dokoła, że trudno spamiętać!

- Jak dobrze, że wreszcie skończyła się zima, wezmę dom na plecy i pójdę! - rzekł ...(ślimak)

-  Nie ma lepszej lotniczki. Ogon niczym nożyczki. Lepi gniazdo pod strzechą, Jest dla ludzi pociechą, W powietrzu toczy kółka, Kto to taki?…(jaskółka).

- Ile fruwania? Ile roboty! Wierzba zaprasza na pyłek złoty.  Sasanka dzwoni: - nie traci czasu! Przylaszczka woła: chodźcie do lasu! Robotnice brzęczące w dzień pracują na łące. Mają dużo roboty, bo zbierają miód złoty (pszczoła).

- Długie uszy – świetny słuch. Kto nie wierzy –to „czuj duch”. Na wrogów nie czeka – nogi za pas, ucieka. – A jak chodzi? – Kicając!  Wiemy! Wiemy – to ...........(zając).

-  Na pastwisku, w sadzie drąży korytarze, kopce z ziemi sypie, połyka szkodniki. Bardzo pożyteczny, choć nie zawsze grzeczny. Pomyśl, zgadniesz wnet, że to czarny ... (kret).

-  Znacie takiego konika, który zawsze w trawie cyka? ...(konik polny).

Także inne zwierzęta przesypiają zimę, jeśli umiesz je nazwać, to proszę, je wymień!

 1. Omówienie co widać na obrazku, nazywanie zwierzątek. Dzieci wspólnie przeliczają zwierzątka a chętne dziecko stempluje ilość danego zwierzątka/zapisuje ilość cyfrą.
 2. Zabawa muzyczno-ruchowa z apaszkami „Idzie wiosna” do utwory „Margocs” Klanzy. W pierwszej zwrotce dzieci improwizują dowolny ruch, refren – tupiemy 1, 2, 3, obracamy się i budzimy zwierzątka wymachując apaszką, druga zwrotka – chodzimy z apaszką na głowie, trzecia zwrotka – wykonujemy ruchy od góry do dołu (kwiaty rosną) na zmianę z leniwą ósemką (owady latają).
 3. „Muzyka u kreta” wysłuchanie odgłosów zwierząt. Dzieci słownie wymieniają prawidłową kolejność usłyszanych zwierząt, a następnie ochotnik układa sylwety zwierząt na tablicy interaktywnej.
 4. Puzzle. Dzieci chodzą po sali w rytm muzyki, na ciszę podnoszą kartonik. Dobierają się według koloru kartonika. Zespoły układają obrazek z pociętych części obrazka - motyle, kret, tulipany, bocian, krokusy. Dzielą nazwę obrazka na sylaby, układając odpowiednią ilość liczmanów, wypowiadają nazwę pierwszej głoski. Chętna osoba wykonuje zadanie na tablicy interaktywnej. Ułożenie obrazków do odpowiedniego wagonika pociągu, od najmniejszej ilości sylab w wyrazie, do największej ilości sylab w wyrazie.
 5. Zabawa ortofoniczna „Wiosenna orkiestra”. Dzieci odczytują i naśladują odgłosy zwierząt. Wyśpiewanie sylab przez zespoły wskazywanych przez n-la na tablicy interaktywnej – cyk, cyk, kle, kle, bzz, bzz, kum, kum, pi pi (w tle utwór
  A. Vivaldiego „Wiosna”).
 6. Zabawa muzyczno-ruchowa „Taniec bocianów po łące” do utworu „Bergli” KLANZY.
 7. Zabawa „Głodny krecik” wybranie literek wchodzących w wyraz KRET, resztę literek zjada krecik – karta na tablicy.
 8. „Pachnący las”  - przeprowadzenie zajączka przez las dróżkami, gdzie rośnie więcej kwiatów, z większą cyfrą. Zadanie dzieci wykonują wspólnie, jedna osoba przy tablicy.
 9. Zabawa „Na łące”. Jedna osoba przy tablicy otacza niebieską pętlą bociany poruszające się w prawą stronę, czerwoną w niebieską stronę. Następnie łączy każdego bociana z żabą. Czy dla każdego bociana starczy żabek? Połącz żabkę
  z bocianem i sprawdź.
 10. Zabawa „Bociany śmieszne żabki ujrzały”, układanie liczmanów do treści zadania matematycznego w zespołach, chętne dziecko przy tablicy zaznacza odpowiedź, zapisuje działaniem matematycznym.
 11. Zabawa ruchowa przy muzyce do utworu „Kukułka w głębi lasu” Karnawał zwierząt C. Saint-Saens. Dzieci maszerują podnosząc do góry kolana jak bociany, na dźwięki kukułki kucają.
 12. Liczenie wyrazów w zdaniu przeczytanym przez n-la i wyłożenie odpowiedniej ilości liczmanów, sprawdzenie poprawnej odpowiedzi na tablicy przez chętne dziecko.
 13.  Odpoczynek  - dzieci siedzą na dywanie, słuchają, oglądają prezentację do treści piosenki „Dni wiosenne” G. Turnau (http://www.youtube.com/watch?v=7qj-9Trj5J4)

Ach, motylki już fruwają,
dni wiosenne przybywają,
rybki w stawie się pluskają
plim i plum i plim i plum
Turkaweczka w lesie grucha,
brzęczy pszczółka,
bzyka mucha.
Kumka żaba i ropucha
kum, kum, kum, kum
Wystrzeliły kwiatów pąki.
Ćwirlą pliszki i skowronki.
Wiosna dzwoni w leśne dzwonki
din, din, din, din.
Świat się śmieje razem z Misiem,
pachną kwiatki, łąk strojnisie,
i chrabąszcze zleciały się
z prawie wszystkich świata stron.
Z traw wyjrzały już pierwiosnki,
w gaju śpiewa
wdzięczne piosnki
muzykalny i beztroski,
muzykalny słowik - zuch
Aż z radości krowa grucha…

 1. Ewaluacja. Jeśli dzieciom podobały się zajęcia wstają. Jeśli ktoś jest niezadowolony wymyślamy coś aby poprawić mu humor, np. kolorowanie obrazka przy tablicy interaktywnej. Podziękowanie dzieciom za wzięcie udziału w zajęciach i rozdanie lizaków. Następnie dzieci mogą kolorować wiosenne obrazki przy stole lub wypełniać kolejne karty grafomotoryczne na tablicy interaktywnej.

Opracowanio pod kierunkiem doradcy metodycznego Małgorzaty Marczak