XVII Targi Edukacyjne - Konkurs Nauczycielski środek dydaktyczny w edukacji małego dziecka

Podsumowanie konkursu Nauczycielski środek dydaktyczny w edukacji małego dziecka odbyło się 14 marca 2014 roku podczas konferencji na tamta „W poszukiwaniu różnorodnych dróg rozwoju zainteresowań i zdolności małego dziecka” zorganizowanej przez Pracownię Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz firmę Nowa Szkoła w ramach XVII Łódzkich Targów Edukacyjnych.

Celem konkursu było:

  • rozwijanie kreatywności nauczycieli w zakresie wytwarzania oryginalnych pomocy dydaktycznych
  • upowszechnianie wykonanych prac w środowisku edukacyjnym w różnych formach

W konkursie wzięło udział 71 nauczycieli z 23 przedszkoli i 6 szkół podstawowych. Na konkurs zgłoszono 65 prac, które odznaczały się dużą oryginalnością oraz różnorodnością
w wykorzystaniu w pracy z małym dzieckiem. Jury w składzie doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pracownicy firmy Nowa Szkoła na podstawie opracowanych kryteriów dokonali oceny zgłoszonych prac.

Ostatecznie zwycięzcami zostali nauczyciele, których zgłoszone pomoce dydaktyczne uzyskały najwyższe noty od jury.

I miejsce -Monika Rykowska z Przedszkola Miejskiego nr 215 [gra podłogowa Żyj zdrowo i kolorowo]

II miejsce-Magdalena Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 175[ Łamigłówki matematyczne] - ·

III miejsce -Ewa Grzegorek, Agnieszka Karga z Przedszkola Miejskiego nr 200 [ Karty swobodnych myśli]
Wyróżnienia indywidualne otrzymały: ·Dorota Szyszkowska- Bruziek, Agata Bekalarek-Buda z Przedszkola Miejskiego nr131 za pomoc Pory roku, która odznaczała się bardzo ciekawym i różnorodnym zastosowaniem dydaktycznym w pracy z małym dzieckiem.

Wyróżnienie grupowe otrzymało: Przedszkole Miejskie nr 40 za oryginalność, estetykę, zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej w wytworzeniu wielu  pomocy dydaktycznych

Nagrodę publiczności otrzymała Barbara Sej z Przedszkola Miejskiego nr 151 za pomoc Świat drzew.

Firma Nowa Szkoła współorganizator konkursu ufundował zwycięzcom nagrody pieniężne z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz nagrody rzeczowe.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu pomysłowości w wytworzeniu tak wielu oryginalnych pomocy dydaktycznych!!!