Wykaz materiałów opracowanych przez doradców Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w latach 2010-2013

Czasopisma, publikacje zwarte

 

LP.

 

Tytuł

 

 

Wydawca

 

Rok wydania

 

Autor/autorzy

1.

Doradca metodyczny jako lider wprowadzania zmian w edukacji przedszkolnej

ŁCDNiKP
(w publikacji Lider
w edukacji)

2010

Beata Wosińska

2.

Nauczyciel liderem zmian na przykładzie działań Zespołu Metodycznego ds. Wykorzystania Komputera w Edukacji Wczesnoszkolnej

ŁCDNiKP
(w publikacji Lider
w edukacji)

2010

Małgorzata Marczak

3.

W poszukiwaniu nowych koncepcji rozwiązań
w edukacji wczesnoszkolnej

Gazeta Szkolna - artkuł

2010

Hanna Derewlana

4.

Nauczyciel kreatorem zmian małego dziecka

Gazeta ŁCDNiKP - artykuł

2010

Hanna Derewlana

 

Organizujemy Galerię Małych Twórców -wykorzystanie metody projektów z małym dzieckiem

ŁCDNiKP
(w pracy zbiorowej pod red.
J. Moos, P. Machlański,
Muzeum Miasta Łodzi dla edukacji Galeria Mistrzów Polskich)

2011

Hanna Derewlana,
Małgorzata Marczak,
Beata Wosińska

5.

Edukacja dla każdego dziecka. Przykłady indywidualizacji kształcenia uczniów klas I-III

Ośrodek Regionalny EFS (materiały pokonferencyjne - konferencja  Indywidualizacja procesów nauczania -szansą dla uczniów klas
I-III

2011

Teresa Dąbrowska,
Hanna Derewlana

6.

Badanie gotowości szkolnej

wyd. Nowa Era publikacja zwarta

2011

Hanna Derewlana,
Beata Wosińska

7.

Badanie gotowości szkolnej. Karty do diagnozy

wyd. Nowa Era publikacja zwarta

2011

Hanna Derewlana,
Beata Wosińska

8.

Wczesna edukacja podstawą szkolnych sukcesów dziecka

 (materiał pokonferencyjny - konferencja Edukacja ponad granicami, w ramach projektu NETQ6))

Materiał został także przekazany jako artykuł do publikacji
w prasie ogólnopolskiej

2012

Małgorzata Marczak,
Beata Wosińska,
Hanna Derewlana

9.

Nauczyciel jako diagnosta rozpoznający możliwości
i potrzeby małego dziecka

Familijny Poznań
(materiał pokonferencyjny
w ramach I Kongresu Edukacyjnego Małego Dziecka)

2012

Hanna Derewlana,
Beata Wosińska

10.

Nauczyciel  jako doradca
i partner we wspieraniu rozwoju dziecka

Familijny Poznań
(materiał pokonferencyjny w ramach I Kongresu Edukacyjnego Małego Dziecka)

2012

Anna Koralewska,
Aleksandra Proc

11.

Nauczyciel jako kreator innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia

Familijny Poznań
(materiał pokonferencyjny
w ramach I Kongresu Edukacyjnego Małego Dziecka)

2012

Katarzyna Gizewska, Małgorzata Marczak

12.

Metoda projektu
w edukacji małego dziecka

Familijny Poznań
(materiał pokonferencyjny
w ramach I Kongresu Edukacyjnego Małego Dziecka)

2012

Hanna Derewlana,
Małgorzata Marczak

13.

Twórcza adaptacja
teorii Howarda Gardnera
w łódzkich przedszkolach

ŁCDNiKP
Czasopismo Dobre Praktyki - artkuł

2013

Małgorzata Marczak,
Beata Wosińska

14.

X Konkurs Ele-mele, umiem wiele

ŁCDNiKP
Czasopismo Dobre Praktyki - artykuł

2013

Hanna Derewlana

15.

Zbiór scenariuszy
z wykorzystaniem metod aktywizujących

ŁCDNiKP zeszyt metodyczny w druku

2013

wszyscy doradcy PEPiW