Wykaz materiałów opracowanych przez doradców Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w latach 2010-2013

Wykaz materiałów opracowanych przez doradców Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w latach 2010-2013

 

Czasopisma, publikacje zwarte

 

 

LP.

 

Tytuł

 

 

Wydawca

 

Rok wydania

 

Autor/autorzy

1.

Doradca metodyczny jako lider wprowadzania zmian w edukacji przedszkolnej

ŁCDNiKP

(w publikacji Lider
w edukacji)

2010

Beata Wosińska

2.

Nauczyciel liderem zmian na przykładzie działań Zespołu Metodycznego ds. Wykorzystania Komputera w Edukacji Wczesnoszkolnej

ŁCDNiKP

(w publikacji Lider
w edukacji)

2010

Małgorzata Marczak

3.

W poszukiwaniu nowych koncepcji rozwiązań
w edukacji wczesnoszkolnej

Gazeta Szkolna - artkuł

2010

Hanna Derewlana

4.

Nauczyciel kreatorem zmian małego dziecka

Gazeta ŁCDNiKP - artykuł

2010

Hanna Derewlana

 

Organizujemy Galerię Małych Twórców -wykorzystanie metody projektów z małym dzieckiem

ŁCDNiKP

(w pracy zbiorowej pod red.
J. Moos, P. Machlański,
Muzeum Miasta Łodzi dla edukacji Galeria Mistrzów Polskich)

2011

Hanna Derewlana, Małgorzata Marczak,
Beata Wosińska

5.

Edukacja dla każdego dziecka. Przykłady indywidualizacji kształcenia uczniów klas I-III

Ośrodek Regionalny EFS (materiały pokonferencyjne - konferencja  Indywidualizacja procesów nauczania -szansą dla uczniów klas
I-III

2011

Teresa Dąbrowska,

Hanna Derewlana

6.

Badanie gotowości szkolnej

wyd. Nowa Era publikacja zwarta

2011

Hanna Derewlana, Beata Wosińska

7.

Badanie gotowości szkolnej. Karty do diagnozy

wyd. Nowa Era publikacja zwarta

2011

Hanna Derewlana, Beata Wosińska

8.

Wczesna edukacja podstawą szkolnych sukcesów dziecka

 (materiał pokonferencyjny - konferencja Edukacja ponad granicami, w ramach projektu NETQ6))

Materiał został także przekazany jako artykuł do publikacji
w prasie ogólnopolskiej

2012

Małgorzata Marczak,
Beata Wosińska,

Hanna Derewlana

9.

Nauczyciel jako diagnosta rozpoznający możliwości
i potrzeby małego dziecka

Familijny Poznań

(materiał pokonferencyjny
w ramach I Kongresu Edukacyjnego Małego Dziecka)

2012

Hanna Derewlana,

Beata Wosińska

10.

Nauczyciel  jako doradca
i partner we wspieraniu rozwoju dziecka

Familijny Poznań

(materiał pokonferencyjny w ramach I Kongresu Edukacyjnego Małego Dziecka)

2012

Anna Koralewska, Aleksandra Proc

11.

Nauczyciel jako kreator innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia

Familijny Poznań

(materiał pokonferencyjny
w ramach I Kongresu Edukacyjnego Małego Dziecka)

2012

Katarzyna Gizewska, Małgorzata Marczak

12.

Metoda projektu
w edukacji małego dziecka

Familijny Poznań

(materiał pokonferencyjny
w ramach I Kongresu Edukacyjnego Małego Dziecka)

2012

Hanna Derewlana, Małgorzata Marczak

13.

Twórcza adaptacja teorii Howarda Gardnera
w łódzkich przedszkolach

ŁCDNiKP

Czasopismo Dobre Praktyki - artkuł

2013

Małgorzata Marczak,

Beata Wosińska

14.

X Konkurs Ele-mele, umiem wiele

ŁCDNiKP

Czasopismo Dobre Praktyki - artykuł

2013

Hanna Derewlana

15.

Zbiór scenariuszy
z wykorzystaniem metod aktywizujących

ŁCDNiKP zeszyt metodyczny w druku

2013

wszyscy doradcy PEPiW

 

Materiały badawcze

 

 

LP.

 

 

Tytuł materiału

 

Adresaci

 

Rok wydania

 

Autorzy

1.

Raport z projektu badawczego. Diagnozowanie osiągnięć dzieci w aspekcie gotowości do nauki
w szkole cz. I

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wydział Edukacji UMŁ, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i klas I-III

2010

Hanna Derewlana,
Beata Wosińska

2.

Raport z projektu badawczego. Diagnozowanie osiągnięć dzieci w aspekcie gotowości do nauki
w szkole cz. II

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wydział Edukacji UMŁ, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i klas I-III

2011

Hanna Derewlana,
Beata Wosińska

 

 

Wykaz referatów wygłoszonych przez doradców PEPiW na spotkaniach organizowanych przez partnerów zewnętrznych w latach 2010-13

 

LP.

Temat

Organizator

Forma/zasięg

Adresaci

Czas i miejsce wygłoszenia referatu

Autor/autorzy

1.

Nowe spojrzenie na edukację przedszkolną i wczesnoszkolną
w kontekście zmian w podstawach programowych

Kuratorium Oświaty

konferencja wojewódzka

 

dyrektorzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Bełchatów

2010

Hanna Derewlana,

Beata Wosińska

2.

Badanie gotowości szkolnej

Wydawnictwo Nowa Era

konferencja wojewódzka

dyrektorzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

2010

Hanna Derewlana,

Beata Wosińska

3.

6-latek

w szkole

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

prezentacja
o zasięgu łódzkim

rodzice dzieci 5,6-letnich

2010

Hanna Derewlana,

Beata Wosińska

4.

Strategia efektywnego badania gotowości szkolnej

Kuratorium Oświaty

konferencja wojewódzka

dyrektorzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

2011

Hanna Derewlana,

Beata Wosińska

5.

Planowanie procesu edukacyjnego

Uniwersytet Łódzki

warsztaty
o zasięgu łódzkim

Uczestnicy projektu Poznać, Zrozumieć, Doświadczyć

2011

Hanna Derewlana, Aleksandra Proc, Beata Wosińska

6.

Edukacja dla każdego dziecka. Przykłady indywidualizacji kształcenia uczniów klas I-III

Ośrodek Regionalny EFS

konferencja wojewódzka

dyrektorzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

2011

Teresa Dąbrowska, Hanna Derewlana

7.

Nauczyciel jako diagnosta rozpoznający możliwości
i potrzeby dzieci

 

Familijny Poznań

konferencja ogólnopolska

dyrektorzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

 

     2012

Hanna Derewlana, Beata Wosińska

8.

Nauczyciel jako kreator innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia

Familijny Poznań

konferencja ogólnopolska

dyrektorzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

 

     2012

Katarzyna Gizewska, Małgorzata Marczak

9.

Nauczyciel jako doradca i partner we wspieraniu rozwoju dziecka

Familijny Poznań

konferencja ogólnopolska

dyrektorzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

 

     2012

Anna Koralewska, Aleksandra Proc

10.

Nowoczesny model edukacji przedszkolnej warunkiem efektywnego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole

Wydawnictwo Nowa Era

konferencja wojewódzka

dyrektorzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

2012

Małgorzata Marczak, Beata Wosińska

11.

Wczesna edukacja podstawa szkolnych sukcesów dziecka

WSI

konferencja międzynarodowa

przedstawiciele krajów uczestniczących
w projekcie NETQ6 oraz nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

2012

Małgorzata Marczak,

Beata Wosińska

12.

Sposoby wykorzystania wyników badania gotowości szkolnej
w przedszkolu i klasie I szkoły podstawowej

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

konferencja łódzka

dyrektorzy przedszkoli
i szkół podstawowych

2013

Hanna Derewlana,

Beata Wosińska

13.

Wspomaganie nauczycieli przedszkoli
i szkół podstawowych w zakresie adaptacji dzieci
6-letnich do warunków szkolnych

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

konferencja łódzka

dyrektorzy przedszkoli
i szkół podstawowych

2013

Aleksandra Proc, Anna Koralewska