VIII Festiwal Teatrów ,,Dorośli Dzieciom”

         W sobotę 21 kwietnia 2012 roku w Bałuckim Ośrodku Kultury LUTNIA  odbył się kolejny VIII Festiwal Teatrów ,,Dorośli Dzieciom” Organizowany przez doradcę metodycznego ŁCDNiKP  we współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 202 w Łodzi.
To innowacyjne przedsięwzięcie było skierowane do grup teatralnych w skład, których wchodzili  nauczyciele i rodzice z przedszkoli, placówek integracyjnych oraz  specjalnych z Łodzi. Festiwal był imprezą otwartą dla środowiska dzieci i rodziców z Łodzi. Taka sposób  propagowania alternatywnych form współpracy  przedszkola z rodzicami cieszył się po raz kolejny dużym zainteresowaniem wielu odbiorców sztuki dla dzieci.

        Przedstawienia teatralne przygotowało 5 przedszkoli z Łodzi:
·Przedszkole Miejskie nr 170  ,,O Królewnie, pastuszku, zwierzątkach leśnych  i o ich przygodach raz  smutnych,  raz śmiesznych”  
·Przedszkole Miejskie nr 89  „Sami swoi”
·Przedszkole Miejskie nr 183 ,,O Tadku Niejadku Babci i Dziadku
·Przedszkole Miejskie nr 109 ,,Czerwony Kapturek”
·Przedszkole Miejskie nr 202 ,,Kozucha Kłamczucha.

       Przedsięwzięcie  spełniło oczekiwania organizatorów i uczestników. Grupy teatralne wykazały wysokim poziomem umiejętności aktorskich i choreograficznych. Niezapomniane  wrażenie  artystyczne dostarczały doskonale zaprojektowane stroje, dekoracje inspirowane różnorodną tematyką bajek dla dzieci. Sposób prezentacji oparty na humorze tworzył nastrój radości i aktywnego odbioru sztuki. Ogromnym  zaciekawienie  i powodzeniem gości odwiedzających w tym dniu BOK,,Lutnia” cieszyły się warsztaty dla dzieci organizowane w przerwach między spektaklami.
      Festiwal prowadzili Grażyna Szadkowska i Waldemar Presia. Nad całością oprawy muzycznej czuwali specjaliści w BOK ,,Lutnia” Wszyscy uczestnicy nauczyciele ,rodzice oraz placówki przedszkolne zostali nagrodzeni indywidualnymi  upominkami oraz pakietami pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, dyplomami i podziękowaniami.
         List gratulacyjny otrzymała dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 202  Dorota Cieślińska współorganizator, kreator innowacyjnych rozwiązań w zakresie współpracy z rodzicami oraz kierownik artystyczny festiwalu Waldemar Presia. Za wieloletnią współpracę i ogromne zaangażowanie w przedsięwzięcie, wręczono list gratulacyjny kierownikowi BOK ,,Lutnia” Pani Ewie Majchrzak. W  festiwalu wystąpiło 60 osób w tym 44 nauczycieli i 16 rodziców. Ogółem  w tym dniu przedstawienia teatralne obejrzało około 250 osób. Współorganizatorzy zapowiedzieli kontynuację konkursu w następnym roku szkolnym jako kolejną edycje.