V WERNISAŻ PLASTYCZNY - Nasze miasto, Polska, Europa w oczach dzieci.

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I–III do udziału  w V Łódzkim Wernisażu Plastycznym. Tematyka prac przygotowywanych w bieżącym roku szkolnym zorientowana jest na znajomość wybranych zakątków i obiektów Łodzi, regionu, kraju oraz państw europejskich.
Celem przedsięwzięcia, organizowanego przez doradców metodycznych Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, jest rozwijanie zainteresowań regionalnych i artystycznych wśród najmłodszych oraz upowszechnianie osiągnięć dzieci i ich nauczycieli w tych dziedzinach.
Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4, dowolną techniką płaską, bez wykorzystania materiałów sypkich. Prosimy nauczycieli o  oprawienie ich w kolorowe passe-partout  o formacie A3. W prawym jego dolnym rogu należy dokleić metryczkę  z opisem pracy wykonaną w Arialu, czcionką 9. Opis powinien  zawierać   następujące elementy:

  • temat pracy,
  • nazwę instytucji,
  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek,
  • imię i nazwisko nauczyciela.

         Maksymalnie 3 prace (indywidualne) z przedszkola lub szkoły można przekazywać,
do 30 listopada 2012 roku,  w poniedziałki w godzinach 9.00-15.00 do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, sala 312. Możliwość dostarczenia prac w innym dniu tygodnia należy ustalić wcześniej z doradcą.      

         W zależności od liczby otrzymanych prac, (wszystkie lub wybrane przez komisję składającą się z doradców metodycznych) zostaną  zaprezentowane podczas finału wernisażu. O terminie i miejscu oficjalnego otwarcia wystawy uczestnicy oraz nauczyciele  zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

         Dodatkowych informacji udzielają: Hanna Derewlana i Małgorzata Marczak.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w planowanym przedsięwzięciu.

Doradcy metodyczni
Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej