Szkoła Podstawowa nr 172 - II Edycja Konkursu - KRAINA MISIA USZATKA

Dnia 24 maja 2013 r. w Muzeum Animacji "Se-ma-for" w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Kraina Misia Uszatka" zorganizowanego przez świetlicę Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi oraz Fundację "Se-ma-for". W ramach konkursu uczniowie łódzkich szkół podstawowych mieli za zadanie wykonać makiety przedstawiające krainę Misia Uszatka znanego z bajek i opowiadań. Jury oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III oraz klasy IV - VI. Prace można było wykonać samodzielnie lub w grupach liczących do trzech osób.