Socjoterapia w naszym przedszkolu - PM 88

Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 88 w Łodzi

Tytuł: Socjoterapia w naszym przedszkolu

Autor/autorzy: dyrektor Małgorzata Wągrowska, nauczycielka:  Hanna Zielińska, Przedszkole Miejskie nr 88

Osoba rekomendująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak – doradca wychowania przedszkolnego

Zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii, prowadzone są w Przedszkolu Miejskim nr 88  w Łodzi od października 2012 roku. W każdym roku wybierany jest temat przewodni do systematycznych rozważań edukacyjnych np. przyroda. Równocześnie
z poznawaniem tajemnic i ciekawostek świata przyrodniczego dzieci uczestniczące
w spotkaniach poprzez różnorodne formy zabaw uczą się, jak można sobie pomoc
w odreagowywaniu emocji i napięć, integrują się ze swoją grupą rówieśniczą, uwrażliwiają się na potrzeby swoje i innych.

W bieżącym roku szkolnym tematem główny spotkań jest „W krainie emocji”. W czasie codziennego procesu uczenia się małego dziecka, poprzez zabawy ruchowe, inscenizacje, aktywne słuchanie muzyki czy działania plastyczne przedszkolaki uczą się rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje emocje. Dzięki tym zajęciom szczególnie dzieci nieśmiałe, małomówne, mające trudności w komunikacji z innymi otwierają się na świat i swoich rówieśników. Podczas projektowania tych spotkań nauczycielka uwzględnia specyfikę grupy
i potrzeby poszczególnych dzieci. Zadania skierowane do dzieci ukierunkowane są na integrację w grupie rówieśniczej, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, odkrywanie swoich mocnych stron oraz samoakceptację. Przedszkolaki poznają sposoby poprawnej komunikacji z innymi, uczą się poprawnego odreagowania napięć i emocji oraz  uświadamiania sobie własnej  niepowtarzalność i wyjątkowość.

Ponadto w celu budzenia empatii i uwrażliwiania dzieci na potrzeby zwierząt, przedszkole współpracuje z Łódzkim Ogrodem Zoologicznym w ramach akcji „Zaopiekuj się Zwierzakiem”. Patronatem objęto małpkę Pigmejkę. Dzieci poznały wygląd i zwyczaje małpki, której nadały imię Koko. Raz w miesiącu podczas dyżuru zbierają pieniądze, które przedszkole przekazuje do ZOO, na bezpośrednie konto małpki oraz odpowiadają zainteresowanym  gościom na pytania dotyczące ciekawostek z życia małpek.

Dwa razy w ciągu roku przedszkole organizuje zbiórkę żywność oraz koców na rzecz schroniska dla zwierząt na ulicy Marmurowej w Łodzi. Nawiązano także współpracę
ze szkołą podstawową ZNP, by poznać swoich starszych kolegów, zapewnić sukces szkolnych
i właściwą adaptację w nowym środowisku wszystkim dzieciom.

 

Przewidywane efekty wdrożenia:

Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i właściwych relacji z rówieśnikami, przygotowanie do  pracy w zespole, prezentacji swoich możliwości i umiejętności na forum  grupy. Kształtowanie umiejętności kluczowych niezbędnych do skutecznego uczenia się
i zapewnienia w przyszłości dobrego startu w szkole każdemu przedszkolakowi.