Sieć przedszkoli ekologicznych - inicjatywa dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 208 w Łodzi

W roku szkolnym 2012/2013 z inicjatywy dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 208  w Łodzi stworzono sieć przedszkoli ekologicznych. Do wdrażania systemowych, różnorodnych działań zaproszono przedszkola, w których cyklicznie projektowane są przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym [Przedszkola Miejskie z Łodzi nr 8,23,98,125,133,139,151,154,165,170,208, Miejskie Przedszkole z Aleksandrowa Łódzkiego nr 2 oraz Niepubliczne Przedszkole TPD w Inowłodzu.

Celem podejmowanych działań jest:

  • włączanie środowiska rodzinnego, lokalnego i placówek oświatowych w ochronę najbliższego środowiska przyrodniczego połączoną z aktywnym wypoczynkiem
  • podnoszenie świadomości ekologicznej związanej ze zdrowym żywieniem, efektywnym wykorzystaniem surowców i energii oraz zrównoważoną gospodarką odpadami

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wspiera działania przedszkoli m.in. poprzez promowanie osiągnięć w zakresie podejmowanych działań zamieszczanie na stronie internetowej Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej relacji z zorganizowanych form, włączanie się we wdrażanie zaplanowanych przedsięwzięć edukacyjnych

W tym roku zaplanowano następujące formy oraz tematykę działań:

 

Formy

Termin realizacji

1 .Konkurs dla rodzin na opracowanie gier planszowych  o tematyce ekologicznej

styczeń 2013 r .

2.Konkurs dla rodzin na wiersz o tematyce ekologicznej. wydanie tomiku nagrodzonych wierszy

luty 2013r.

3. "Rowerem zdrowiej"
 Akcja promująca aktywny wypoczynek połączony z ochroną przyrody -przyjeżdżanie rowerem w wyznaczonym dniu tygodnia do pracy i przedszkola

 

raz w tygodniu - od marca do czerwca 2013 r.

 

4. Happening " Ekolog zdrowo jada "
Przemarsz ulicami w pobliżu przedszkola, częstowanie przechodniów zdrowymi produktami np koreczkami z warzyw i owoców, marchewkami, owocami przygotowanymi przez dzieci w przedszkolu . 
Wizyta w szkole podstawowej w klasach I-III, rozdawanie ulotek w formie sylwet owoców, warzyw, produktów mlecznych promujących zdrowe odżywianie 

marzec 2013 r.

5.Happening " Zostań zielonym"
Propagowanie wśród mieszkańców Łodzi różnych form dbania o środowisko, na co dzień: w domu, na zakupach , w lesie, w podróży…

22 kwiecień 2013r.

6.Mini maraton " Biegiem po zdrowie "
Bieg dla rodzin dzieci z placówek należących do sieci przedszkoli ekologicznych (park na Zdrowiu -trasa wyznaczona w porozumieniu  z Zielenią Miejską) 
Udział w konkursach, wspólna zabawa pod hasłem "Jestem Eko - jestem trendy" 
Po zakończeniu biegu rozmieszczenie tablic z zasadami ochrony przyrody na terenie parku, w miejscach wyznaczonych przez pracownika Zieleni Miejskiej

18 maj 2013r.

 7. Konkurs ekologiczny dla dzieci 5-6 letnich
z przedszkoli współpracujących w ramach sieci .Przekazanie wszystkim reprezentacjom biorącym udział  w konkursie drzewek " Przyjaźni ekologicznej"
do posadzenia w ogródkach przedszkolnych

maj 2013 r.

8." Jesteś eko, jesteś trendy"
Wystawa w Ogrodzie Botanicznym wszystkich prac wykonanych w trakcie projektu oraz dokumentacja fotograficzna działań podejmowanych przez placówki należące do sieci przedszkoli ekologicznych

maj 2013 r.

Zainteresowane placówki podjęciem działań w sieci przedszkoli promujących edukację ekologiczną zapraszamy do współpracy.