Seminarium dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - czytanie wrażeniowe

Zapraszam nauczycieli świetlic szkolnych, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli  na spotkanie zatytułowane: "Dzieci lubią książki, czyli jak aktywizować do nauki przez zabawę literacką i rozwijać kompetencje czytelnicze w grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych", prowadzone przez p. Małgorzatę Swędrowską  autorkę koncepcji czytania wrażeniowego.

Celem spotkania jest: 

  • pokazanie sposobu pracy z tekstem literackim, który wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci: ciekawości, poznawania wielozmysłowego czy rozwoju w ruchu. Uczestnicy doświadczą na sobie, czym jest czytanie wrażeniowe, czyli aktywne czytanie-słuchanie, któremu towarzyszy ruch, śpiew, taniec na siedząco oraz elementy dramy
  • zainspirowanie nauczycieli realizujących tym roku szkolnym wytyczne polityki oświatowej w zakresie kształtowania kompetencji czytelniczych i upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci młodzieży
  • przekazanie materiałów do pracy z dziećmi
  • stworzenie możliwości zakupu wartościowej książki                  
 
Termin spotkania:  11 grudnia 2015 r.
Miejsce spotkania: ŁCDNiKP filia przy ul. Żeromskiego 115, w budynku C na II piętrze   
Godzina rozpoczęcia: 14.00 – 18.00
 
Zgłoszenia do 9 grudnia 2015 r. (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) na e-mail: agnieszkakacprzak@op.pl

 
                                                                                        Agnieszka Kacprzak
                                                                                        doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej                                                                     
 
załączniki: