Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej - Zabawy badawcze „Ciekawy świat przyrody - mali odkrywcy"

 

Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej przeprowadzonego w grupie 6-latków przez  nauczyciela mianowanego przedszkola miejskiego nr 202 mgr Aleksandrę Ogrodowczyk

Konsultacja metodyczna: Alicja Krzyżańska

TEMAT: Zabawy badawcze „Ciekawy świat przyrody - mali odkrywcy”.

Wymagania zawarte w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej

 1. Obszar 1 pkt 2

przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych

 1. Obszar 4 pkt 3

stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć

 1. Obszar 6 pkt 1

wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić

Cele ogólne:

Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjajacych:

1.doskonaleniu umiejętności współdziałania w grupie  podczas wykonywania doświadczeń;

2.doskonaleniu umiejętności obserwowania i interpretowania ciekawych zjawisk z zakresu edukacji przyrodniczej

3.doskonaleniu umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Cele operacyjne:

W wyniku podjętej aktywności dziecko:

 1. dziecko czeka na swoja kolejkę przed podjęciem działania związanym z wykonywaniem doswiadczeń;
 2. wymienia podobieństwa pomiędzy zjawiskami przyrodniczymi obserwowanymi na filmie
  a eksperymetnami wykonanymi wspólnie z nauczycielem (dotyczącymi wybuchu wulkanu
  i wirującego tornado);
 3. zachowuje ostrożność w kontakcie z substancjami spożywczymi i chemicznymi (soda oczyszczona, ocet, ketchup, barwnik spożywczy, płyn do mycia naczyń) wykorzystywanymi do wykonywania doświadczeń.

Metody:

 • podająca
 • problemowa
 • aktywizująca
 • praktyczna

Formy pracy:

 • z całą grupą
 • zespołowa
 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

tablica multimedialna, komputer, prezentacja multimedialna, koperty z rozsypanką sylabową, duże arkusze papieru, chusta animacyjna, plastikowe piłeczki, wizytówki, karty z instrukcjami, słoiki, talerze, tace, folia aluminiowa, woda, soda oczyszczona, barwniki spożywcze, płyn do mycia naczyń, ocet, plastikowe butelki, masa solna, plastikowe kubeczki, tekturki, łyżeczki, lejek.

Przebieg zajęć:

 1.  “Powitanie” - zabawa ze śpiewem.
 1. “Mali Badacze “- rozmowa z dziećmi na temat zajęć. Podział przedszkolaków na 6 osobowe grupy. Wyjaśnienie dzieciom, iż zostaną odkrywcami nowych, ciekawych doświadczeń.  Zwrócenie uwagi na to, że  zajęcia nie będą odbywały się w sali. Omówienie  zasad bezpiecznego zachowania się poza klasą oraz w trakcie wykonywania doświadczeń.
 2. „Projekcja” – oglądanie  prezentacji na tablicy multimedialnej dotyczącej kolejno :
 • tornad, wybuchów wulkanów
 • przed każdą z prezentacji grupa kolejno otrzymuje kopertę z rozsypanką sylabową; zadaniem drużyny jest ułożenie wyrazów i odczytanie ich
 • rozmowa dotycząca każdego wyświetlanego filmu; odpowiedzi dzieci na pytania zadawane przez nauczyciela:

Dlaczego wybuchają wulkany?

Co wylatuje z wulkanu podczas erupcji?

Jak powstają trąby powietrzne? Jaką mają siłę?

Zapisywanie wniosków dzieci na przygotowanej planszy.

 1. „Wulkan” - zabawa ruchowa na holu przedszkolnym. Dzieci stojąc w kole trzymają brzeg chusty animacyjnej wypełnionej piłeczkami. Na znak nauczyciela dzieci gwałtownie odsuwają się do tyłu i następuje wybuch wulkanu.
 1. „Mali odkrywcy”- zabawy badawcze na tarasie przedszkolnym. Zabawa w 6 osobowych grupach, każda pod nadzorem osoby dorosłej. Dzieci zajmują miejsca przy stole po odczytaniu wizytówki ze swoim imieniem.

 „Wodne tornado”

 • wszystkie dzieci obserwują eksperyment  przeprowadzany przez nauczyciela
 • wybrane dziecko napełnia jedną plastikową butelkę (do ok.3/4 jej wysokości) wodą
 • następnie nauczyciel  zakrywa butelkę nakrętką do której przyklejona jest  „plecami” kolejna nakrętka – w obydwu wywiercony jest na środku otwór
 • następnie nauczyciel prosi kolejne dziecko aby przykręciło na górę pustą butelkę – tak aby powstała konstrukcja na kształt  klepsydry
 • nauczycielka szybkim ruchem obraca butelki (tak aby ta napełniona wodą znalazła się na górze ) wykonując przy tym ruch wirowy
 • woda spływająca do dolnej butelki  tworzy lej  przypominający tornado
 • pozostałe dzieci w zespołach  powielają doświadczenie

Rozmowa z dziećmi na temat eksperymentu, porównywanie zjawisk zaobserwowanych na prezentacji formułowanie wniosków, notowanie spostrzeżeń dzieci.

 „Wulkan”
Na stolikach, przy których stoją dzieci (sześcioro przy każdym stole) naszykowane są karty z instrukcjami dotyczącymi wykonania eksperymentu. Chętne dzieci z grupy odczytują głośno instrukcję i postępują zgodnie z  zaleceniami:

 • chętne dziecko z grupy przykleja słoik taśmą dwustronną do talerzyka odwróconego do góry dnem i stawia go na plastikowej tacy
 • następnie cała grupa przy stoliku modeluje z folii aluminiowej stożek wulkanu opierający się na słoiku
 • dzieci dziurawią folię w miejscu wlotu słoika tak by powstał krater wulkanu
 • pozostałą folię wykorzystują do uformowania skał dookoła wulkanu

Eksperyment: Do 1/2 kubka z ciepłą wodą dzieci wsypują łyżeczkę sody oczyszczonej, dodają barwnik (farba, ketchup) i kilka kropli płynu do mycia naczyń – wszystko razem mieszają i wlewamy do wulkanu - słoika. Na koniec dodają 1/4 szklanki octu i obserwują „wybuch wulkanu”.
Rozmowa z dziećmi na temat zaobserwowanego zjawiska, szukanie podobieństw pomiędzy prawdziwym wulkanem (obserwowanym na prezentacji multimedialnej) a przeprowadzonym doświadczeniem. Formułowanie wniosków i spostrzeżeń dzieci – zapisywanie ich na arkuszu papieru.

 1. „Mini wulkan”- samodzielne wykonanie konstrukcji wulkanu. Lepienie wulkanu z masy solnej  na małym plastikowym kubeczku i na tekturce. Wręczenie dzieciom instrukcji wykonania eksperymentu w domu w celu zaprezentowania go rodzicom.
 2. Zakończenie zajęć, uprzątnięcie stanowisk pracy przez dyżurnych. Podziękowanie dzieciom za udział.