Rozstrzygnięcie konkursu Ele-mele, umiem wiele

Nr szybkiej informacji: 
396

16 maja 2014 r., w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi, odbył się finał Ogólnołódzkiego Konkursu Ele-mele, umiem wiele, w którym uczestniczyły najlepsze drużyny z 10 szkół.
W pierwszej części konkursu dzieci prezentowały tańce narodowe i regionalne charakterystyczne dla wybranych krajów europejskich. W drugiej części wykonywały zadania wymagające: współdziałania i efektywnej komunikacji w zespołach, umiejętności orientacji na mapie fizycznej i konturowej Europy, rozwiązywania problemów i logicznego myślenia, bazując na wiedzy dotyczącej specyfiki krajów europejskich.
Jury wyłoniło zwycięskie drużyny:
I miejsce -  Szkoła Podstawowa nr 30;
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 166;
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 71
(po emocjonującej dogrywce ze szkołami nr: 44, 137, 190).
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy.
Konkurs zaszczycili swoją obecnością: Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Pani Beata Jachimczak, dyrektorzy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos i Elżbieta Gonciarz, przedstawiciele i sponsorzy z instytucji współpracujących z organizatorami między innymi z: Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, firm: Synapia i Nowa Szkoła, Pałacu Młodzieży, Księgarni Tak Czytam. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowymi patronatami: Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Łódzkiego Kuratora Oświaty dr Jana Kamińskiego, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Gratulujemy wszystkim drużynom wysokiego poziomu: osiągnięć artystycznych, wiedzy, umiejętności interdyscyplinarnych i kompetencji społecznych.
Serdecznie dziękujemy: dyrektorom, nauczycielom, uczniom, rodzicom Szkoły Podstawowej nr 19 za wsparcie i pomoc w przygotowaniu finału konkursu, co znacząco wpłynęło na profesjonalną organizację przedsięwzięcia. 

Organizatorzy:
Hanna Derewlana
Aleksandra Proc
Agnieszka Kacprzak
Katarzyna Gizewska