REGULAMIN KONKURSU Bezpieczny świat dziecka

CELE KONKURSU

  • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad ukierunkowanych na zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i miejscach
  • rozwijanie kreatywności wśród dzieci, nauczycieli w zakresie działań plastycznych i literackich

    Dalsze informacje w załączniku.