Przygoda w Kolorowych Krainach.

Opracowanie: nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 48 w Łodzi -Karola Pipiak

Temat zajęcia: Przygoda w Kolorowych Krainach

Cele ogólne:

 • Ÿ utrwalanie znajomości kolorów podstawowych ;
 • Ÿ poszerzanie doświadczeń i wiadomości, dotyczących tworzenia barw pochodnych-zieleni;
 • Ÿ rozwijanie aktywności twórczej.

Cele operacyjne:
Dziecko w wyniku podjętej aktywności potrafi:    

 • otrzymać samodzielnie zielony kolor farby w toku połączenia żółtej i niebieskiej ;
 • wskazać, nazwać kolory farb wykorzystanych w tworzeniu zielonej farby ;
 • podać skojarzenia, dotyczące koloru zielonego, niebieskiego i żółtego.

Metody pracy:

 • czynne -samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania;
 • słowne -rozmowa, opowiadanie, objaśnienia i instrukcje, społecznego porozumienia;
 • oglądowe -obserwacja, pokaz..
 • techniki twórczego myślenia.

Formy organizacyjne: z całą grupą, indywidualna.

Środki dydaktyczne: emblematy /na tasiemkach/, szarfy i piłeczki /lub skrawki krepiny/ w trzech kolorach /żółtym, zielonym, niebieskim/; inscenizacja opowiadania „Kłótnia Kolorowych Krainach”/opowiadanie własne nauczycielki/ ilustracje tematycznych „Kolorowe krainy”,„Obrazy”, papierowe sylwety króli, pacynka chłopca; słoiki, woda, farby plakatowe, pędzle, pojemniki plastikowe, „mieszadełka”- do przeprowadzenia zabawy badawczej- łączenia farb / zestawy dla każdego dziecka/, nagrania muzyki instrumentalnej / w systemie CD/, „balony” – papierowe sylwety / przynajmniej po trzy dla każdego dziecka/, chusta animacyjna.

Przebieg:

1.Zabawa ruchowa z elementami zadaniowymi i ćwiczeniem werbalnym z zakresu technik twórczych pt.„Taniec kolorów”.

Losowanie przez dzieci emblematów kolorystycznych w kolorach niebieskim, zielonym,   żółtym. Przy nagraniu muzyki instrumentalnej dzieci chodzą po sali, przedstawiają się kolegom „jestem kolor…jak…”. Pomoc dzieci w rozłożeniu na podłodze szarf w kolorach oraz ilości, odpowiadających przydzielonym emblematom kolorystycznym. Przy muzyce instrumentalnej tańczą wszystkie kolory, na przerwy w muzyce dzieci realizują podane przez nią zadania:

 • „kolory do szarf” /dzieci stają w szarfach, zgodnych z kolorami na emblematach/;
 • "tańczy kolor …”/ tańczą wymieniane „kolory”, pozostałe stoją w szarfach, na przerwę w muzyce tańczące kolory powracają do swoich szarf/

2.Zabawa dydaktyczna „Kolorowi detektywi”.

Dzieci wyszukują w sali, elementach dekoracji, swojego ubioru koloru, zgodnego z kolorem swojego emblematu. Każdy z „detektywów” przedstawia /opisuje lub wskazuje/ wyniki swoich poszukiwań.

3.Inscenizacja przez nauczycielkę opowiadania pt. „Kłótnia w Kolorowych Krainach”.  Wykorzystanie sylwet króli, pacynki, ilustracji tematycznych na tablicy ściennej - „Kolorowe Krainy”, „Obrazy”, farb, pojemnika szklanego z wodą.

Schemat opowiadania według pomysłu własnego: „Za siedmioma górami… były obok siebie dwie krainy – jedna „Kraina niebieska”, druga „Kraina żółta”. Rządzili w niej królowie /sylwety postaci na patyczkach/: „Król -niebieska wysokość” i „Król – jego wysokość żółta”, którzy bardzo się nie lubili. Powodem tego było przekonanie każdego z nich, iż kolor jego krainy jest najważniejszy na świeci, najpiękniejszy. I dlatego w każdej z nich wszystko było niebieskie lub żółte. Nawet zimą śnieg był żółty lub niebieski, dzieci lepiły niebieskie lub żółte bałwany, po niebie płynęły chmury żółte lub niebieskie, na łące rosła niebieska trawa, na niebieskich palmach kokosowych rosły niebieskie banany….. Dziwy nad dziwy! /ilustracje  tematyczne „Krainy kolorów”/. Przez wiele lat trwał spór miedzy tymi krainami. Próby porozumienia zawsze kończyły się obrażaniem. Pewnego dnia urządzono wystawę prac znakomitych malarzy. Oczywiście na wystawie obrazy pokazywały piękne krainy tylko oczywiście w kolorach żółtym i niebieskim. Przybyli na nią królowie i dworzanie. Każdy chwalił oczywiście tylko obraz swojego malarza. I wszystko byłoby tak jak zazwyczaj- skończyłoby się obrażeniem, ale zaczęła się wielka kłótnia. Każdy z króli udowadniał sąsiadowi, iż jego kolor do niczego się nie może przydać, że jest brzydki, bardzo, bardzo brzydki i do niczego. Doszłoby tym razem pewnie do wojny na kolorowe kule armatnie… gdy nagle wszyscy usłyszeli śpiew „jestem ja malarz, malować umiem, wszystkie kolory znam i rozumiem…”. To na wystawę wszedł malarz „Pędzelek” /pacynka/, który zaciekawiony odgłosami awantury wstąpił w progi wystawy. Usłyszał relacje dwóch króli i poproszony został o rozstrzygniecie sporu. I wtedy powiedział królom rzecz, która bardzo ich zaskoczyła, że w krainie, z której pochodzi wszystkie kolory są bardzo potrzebne i kolorów tych jest bardzo dużo, Ba! Mało tego- wszystkie się ze sobą spotykają w jednej krainie. Pokazał królom i dworzanom kilka namalowanych przez siebie obrazków swojej krainy, na których królowie odnaleźli kolory swoich krain. Nie wiedzieli oni o tym, że na świecie są nie tylko te dwa kolory/ z resztą ta wiedza była im wcale niepotrzebna/. Dlatego tez zadawali malarzowi Pędzelkowi mnóstwo pytań. Ten obiecał, że zdradzi królom tajemnice niektórych kolorów i pogodzi ich królestwa- udowodni, że te dwa kolory są bardzo sobie potrzebne – rozpoczął na oczach wszystkich „kolorów czarowanie”.

Nauczycielka demonstruje sposób tworzenia barwy pochodnej –„zieleni” barwiąc wodę w słoiku, a następnie dorabiając kolor mieszając farby na palecie. Współpracuje z dziećmi-pacynka zadaje pytania dzieciom o nazwy łączonych kolorów, koloru pochodnego. Wszyscy bardzo się ucieszyli, królowie zapisali „przepis na kolor zielony” w wielkiej księdze mądrości i od tej pory w obydwu królestwach wiele się zmieniło. Dzieci z obydwu krain pogodziły się najszybciej – wspólnie namalowały obraz z wszystkimi znanymi już kolorami /ilustracja„Obrazy”/. Malarz Pędzelek obiecał, iż wracając z podróży po świecie zawita, może nawet zdradzi kolejne tajemnice kolorów. A tymczasem wszyscy mieli bardzo dużo pracy, żeby zmienić wiele w swoich królestwach. Wyobraźcie sobie, jak wszyscy byli zapracowani, skoro dzieciom zabrakło nawet czasu, aby pomalować balony też na zielono. Czy moglibyście im w tym pomóc? Zaproszenie dzieci do zabawy badawczej.

3.Zabawa badawcza pt.„Czarodzieje kolorów” praca przy stolikach z wykorzystaniem przydzielonych zestawów pojemniczków, mieszadełek. Samodzielne doświadczenia dzieci w tworzeniu koloru pochodnego.

4. Działania plastyczne dzieci „Kolorowe balony” z wykorzystaniem przygotowanych przez siebie farb. Wypełnianie konturów pędzlem. Wystawa prac, omówienie różnic w natężeniu uzyskanego koloru.

5. Rozwiązywanie  „Kolorowych zagadek” /wg pomysłu nauczycielki/

Kolor czerwony z kolorem niebieskim dadzą ci razem kolor trawy w ogrodzie Tereski?

Gdy połączysz ze sobą żółty i czerwony  – będziesz miał piękny kolor zielony?

Kiedy zielony otrzymać chcesz,- jakie kolory połączysz - wiesz?

6. Zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej pt. „Kolorowy  deszcz”.

Wykorzystanie do zabawy kolorowych piłeczek lub skrawków krepiny w kolorze zielonym, niebieskim i żółtym. Dzieci umieszczają je na odpowiednich kolorystycznie polach chusty. Następnie falując nią tworzą „kolorowy deszcz”.

7. Podsumowanie aktywności grupy. Udział dzieci w likwidacji zajęcia.