Olimpiada Małolata w Szkole Podstawowej nr 41

Szkoła Podstawowa nr 41 cyklicznie organizuje olimpiady sportowe dla przedszkolaków. Wspólne zabawy rówieśników z przedszkoli położonych w pobliżu tej placówki sprawiają dzieciom dużo radości.  Wzbudza to również wiele emocji i satysfakcji wśród nauczycieli, którzy obserwują zaangażowanie przedszkolaków w potyczki sprawnościowe. Entuzjazm dzieci, ich sportowa postawa oraz duch walki spowodował, iż ta impreza na dobre zadomowiła się w środowisku lokalnym. Co roku nauczyciele SP nr 41 mogą liczyć na udział dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 152, 151 oraz „ Akuku”.
Celem Olimpiady jest propagowanie wśród najmłodszych idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz czerpania radości z działań wymagających zespołowej współpracy. Przygotowane konkurencje są dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Mali sportowcy wykonują zadania z elementami biegu, rzutu, celowania, skoku itp. Najlepsza drużyna otrzymuje puchar, a wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale.
Pragniemy podzielić się naszym pomysłem sprzyjającym adaptacji z nauczycielami innych szkół, przedstawiając regulamin Olimpiady i przykładowe konkurencje.