Mieszkańcy łąki - PM 200

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców w grupie 3latków przeprowadzony przez nauczycielkę Kamilę Mamos,
w dniu 11.06.2014 roku w PM nr 200.

TEMAT: Mieszkańcy łąki

CELE OGÓLNE:

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających poznaniu zwierząt żyjących na łące
 • Rozwijanie umiejętności językowych i matematycznych

CELE OPERACYJNE:

 • wymienia zwierzęta, żyjące na łące
 • wskazuje wizytówkę z własnym imieniem spośród wielu innych
 • dopasowuje barwę zwierząt do koloru widniejącego na chuście animacyjnej
 • nazywa figury geometryczne i wypełnia nimi kontury kwiatka
 • umieszcza ilustracje zwierząt we wskazanym miejscu na plakacie
 • przelicza obrazki ze zwierzętami, i dopasowuje cyfrę odpowiadającą ilości elementów

METODY:

            czynne: zadania stawiane do wykonania

            słowne: wiersz, zagadki, instrukcje nauczyciela

            oglądowe: plakat, obrazki

  elementy:

 • ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • metodyki zuchowej
 •  Klanzy

FORMY: grupowa, zespołowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: magnetofon, płyta CD, wiersz, obrazki zwierząt, plakat, przedstawiający łąkę, wizytówki z imionami dzieci, kształty geometryczne i 4 kontury kwiatów, chusta animacyjna, cyfry od 1- 6, kolorowe kawałki bibuły, klej, „papierowe kwiaty”, karton, długopisy, gumy rozpuszczalne

PRZEBIEG:

1. Zabawa na powitanie „Części ciała”

Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki, na przerwę w muzyce witają się wskazanymi przez nauczycielkę częściami ciała

2. Słuchanie wiersza I. Salach „Łąka”

                        Łąka tylu ma mieszkańców,

                        zwierząt, roślin kolorowych.

                        Tu motylek a tam pszczółka

                        tutaj kwiatek- O! Różowy!

                                   Z kopca wyszedł mały krecik,

                                   Obok niego idzie mrówka.

                                   Na rumianku w krasnej sukni

                                   przycupnęła boża krówka.

                        Nad tą łąką kolorową

                        bal wydały dziś motyle.

                        Zapraszają wszystkie dzieci

                        więc zatańczmy z nimi chwilę.

3. Rozmowa na temat wiersza; nazywanie zwierząt występujących w utworze: motyl, pszczoła, kret, mrówka, biedronka i umieszczanie ich ilustracji w odpowiednich miejscach na plakacie:

Motyl siedzi pod kwiatkiem.

Pszczoła siedzi na kwiatku.

Kret jest w kopcu.

Mrówka jest pod drzewem.

Biedronka lata obok słońca.

4. Pląs „Kaczuszka”

Kaczuszka, kaczuszka, kaczuszka ma skrzydełko,

kaczuszka, kaczuszka, kaczuszka ma skrzydełka,

kaczuszka, kaczuszka, kaczuszka z jedną nóżką,

kaczuszka, kaczuszka, kaczuszka ma dwie nóżki,

kaczuszka, kaczuszka, kaczuszka ma kuperek,

kaczuszka, kaczuszka, kaczuszka ma też dziób.

5. Rozwiązywanie zagadek

 To jest takie dziwne zwierzę, co ma tylko jedną nogę.

Własny domek ma na grzbiecie, kto to jest na pewno wiecie. (ślimak)  

Dziób czerwony, długie nogi, żabki ze strachu schodzą mu z drogi. (bocian)     

Znacie takiego małego konika, który jest zielony, w trawie sobie cyka. (konik polny)      

Skaczą po łące, pływają w wodzie,  z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie. (żaby)

Po rozwiązaniu zagadek dzieci umieszczają emblemat zwierzęcia na plakacie w odpowiednim miejscu.

                        Ślimak jest pod drzewem.

                        Bocian jest w stawie.

                        Konik polny cyka w trawie.

                        Żaba pływa w stawie.

 6. Pląs „Żabka”

Jam jest żabka, tyś jest żabka,

my nie mamy nic takiego,

jedna łapka, druga łapka,

skrzydełka żadnego.

7. Zabawa dydaktyczna „Imiona”

Na dywanie rozłożone są wizytówki dzieci i przyporządkowane do nich zwierzęta: motyl, osa, biedronka, żaba. Zadaniem dzieci jest odnalezienie własnego imienia i przyklejenie zwierzątka do ubrania.

8. Zabawa dydaktyczna „Geometryczne kwiaty”

Dzieci podzielone na grupy: biedronki, żabki, motylki, osy układają i przyklejają
na  konturach kwiatków kolorowe kształty geometryczne. Biedronki układają koła, osy - prostokąty, motyle - trójkąty, żaby - kwadraty

9. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Zwierzęta na łące”

W sali rozwieszone są obrazki zwierząt: biedronki, żaby, osy i motyla. Dzieci w rytm muzyki naśladują sposób poruszania zwierząt, gdy muzyka cichnie podbiegają do  odpowiedniego obrazka. Biedronki do biedronek, itp.

10.Zabawa matematyczna z chustą animacyjną

Na dywanie rozłożona jest chusta animacyjna. Dzieci odpinają zwierzęta z bluzek i przyporządkowują je do kolorów na chuście odpowiadających barwom zwierząt:

kolor czerwony- biedronki

kolor zielony- żaby

kolor żółty- osy

kolor niebieski- motyle

Następnie przedszkolaki przeliczają zwierzęta na wybranym kolorze i dopasowują odpowiednią cyfrę.

11. Zabawy z udziałem rodziców i chustą animacyjną

 • pod chustą przechodzą wskazane osoby
 • pod chustą wchodzą wskazane osoby
 • poruszanie chustą w celu zrzucenia kolorowych „kwiatów” - kawałków bibuły

12. Zabawa relaksacyjna

Dzieci w parach lub z rodzicami siadają przed sobą i w rytm muzyki relaksują się w „fotelikach”

13.Ewaluacja

Dzieci odpowiadają twierdząco lub przecząco na pytanie: Czy zajęcia były ciekawe? Rodzice  wypisują opinie na papierowych „kwiatach”
i przyklejają do kartonu.

14. Słodki poczęstunek

Opracowano pod kierunkiem doradcy metodycznego Małgorzaty Marczak