Międzynarodowa konferencja „Edukacja ponad granicami”

W dniu 27 kwietnia 2012 doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Edukacja ponad granicami” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki w Łodzi. Celem spotkania była prezentacja ciekawych praktyk związanych z edukacją małego dziecka od 0 do 6 roku życia, z regionu Łodzi oraz wymiana poglądów na temat efektywnego przygotowania dziecka do nauki w szkole. Swoimi doświadczeniami dzieli się również przedstawiciele środowisk edukacyjnych z Hiszpanii, Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii.  Wykład wygłosili: Carlos Hue - doktor w dziedzinie edukacji, psycholog, doradca techniczny w Ministerstwie Edukacji w rządzie Aragonii, Banu Ouman – trener i doradca Dyrektoriatu Edukacji Narodowej w Ankarze oraz Stefano Co be Mo - koordynator organizacji Europole. 
Organizację edukacji przedszkolnej w polskim systemie oświaty zaprezentowała Romana Cybulska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi. Pani Halina Mazur  przedstawiła unikatowe działania podejmowane w łódzkich żłobkach w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka. Doradcy metodyczni Beata Wosińska i Małgorzata Marczak zaprezentowały ważne obszary działalności przedszkola wpływające na efektywne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole, zwracając szczególna uwagę na innowacyjne działania podejmowane w łódzkich przedszkolach.

W dalszej części spotkania Pani dyrektor Maria Dubilas z Przedszkola Miejskiego nr 206 oraz nauczycielki Barbara Lauba i Renata Czekalska z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi zaprezentowały ciekawe rozwiązania organizacyjno-metodyczne wpływające na skuteczne przygotowanie wychowanków do podjęcia nauki w szkole. Agata Juliańska i Kamila Szymańska nauczycielki ze Szkoły Podstawowej „ABiS” zaprezentowały wdrażanie edukacji daltońskiej w aspekcie rozwijania samodzielności i autonomii ucznia.
Międzynarodowe spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń oraz wypracowania wspólnych kierunków działań służących podnoszeniu poziomu edukacji przedszkolnej.