Mali odkrywcy tajemnic Kosmosu. Propozycje wybranych rozwiązań edukacyjnych w ramach wdrażania programu Tablit – projekt: Kosmos.- PM 200

Scenariusz modelowego zajęcia edukacyjnego dzieci 3, 4-letnich
przeprowadzonego przez nauczycielkę Dorotę Kulik w dniu 10.02.2016 roku
w  Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi.

 

TEMAT:  „Mali odkrywcy tajemnic Kosmosu”.  Propozycje wybranych rozwiązań edukacyjnych w ramach wdrażania
               programu Tablit – projekt: Kosmos.

CELE OGÓLNE:

- Kształtowanie postawy ciekawości i chęci badania.;

- Rozpoznawanie różnic pomiędzy dniem i nocą;

- Zapoznanie ze słownictwem polskim i angielskim dotyczącym tematu Kosmos.

CELE OPERACYJNE:

- wymienia imiona dzieci ze swojej grupy;

- wskazuje przedmioty kształtem przypominające kulę;

- układa piłki według wielkości: rosnąco i malejąco;

- odnajduje jednakowe elementy i łączy je ze sobą.

- wyjaśnia, że noc jest do snu, a dzień na aktywność;

- wyjaśnia, że w Kosmosie nie jest cicho;

- powtarza ruch nauczyciela;

- pokazuje jak wygląda ruch wokół siebie,

- wymyśla i pokazuje ruch do muzyki;

- liczy samodzielnie, i  z nauczycielką;

- podaje ostatni liczebnik;

- klasyfikuje figury wg rodzaju;

- wykleja układankę wg wzory;

- reaguje na sygnał nauczyciela;

- mówi jakie pory dnia występują po sobie;

- śpiewa w grupie piosenkę Let’s now stop;

- rozpoznaje słownictwo i pokazuje gestami różnicę między pojęciami night/day, big/small,   
  the Sun/the Moon;

- wita się i żegna w języku angielskim;

METODY wg. Kwiatkowskiej:

Czynne: zadań stawianych do wykonania

Słowne: opowiadanie, rozmowa, instrukcje

Oglądowe: pokaz, przykład osobisty nauczyciela.

Pedagogika zabawy: KLANZA

FORMY:

Grupowa, zespołowa,  indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Odtwarzacz  CD, kolorowe figury geometryczne, wzór rakiety z figur geometrycznych, paski żółtej bibuły, piłki, laptop, internet, tablica interaktywna, program Tablit, materiał multimedialny z platformy Tablit, obrazki do opowiadania, list od ufoludka, przedmioty w kształcie kuli/piłki
o różnej wielkości, kolorowe i różnej wielkości papierowe koła, model słońca, miękka piłeczka, kartki żółte i granatowe, gwiazdki lub klocki
o różnych kształtach, fartuszek, zbiór odgłosów kosmicznych, piosenki, teledysk, bibuła/karton granatowy, żółta farba, stempel w kształcie gwiazdki z ziemniaka, tunel

PRZEGIEG:

1. Powitanie -  „Puszczam milutką piłkę w krąg niech powróci do mych rąk”. Globus - zabawa z wykorzystaniem piłki imitującej kulę ziemską. Dzieci podają sobie piłkę swobodnie, siedząc w kręgu na dywanie. Za każdym razem gdy piłka toczy się po dywanie, wypowiadają swoje imię. Na zakończenie nauczyciel rozpoczyna zabawę, w której należy podać piłkę do osoby, której imię się wypowiedziało.

2. List od ufoludka.

Witajcie drogie dzieciaki! Nazywam się ……………… Pewnego dnia postanowiłem wyruszyć poza granice mojej galaktyki, aby poznać nowe ciekawe planety oraz ich mieszkańców.  Wylądowałem na Waszej planecie, bo chciałem ją lepiej poznać. Troszeczkę się Was boję, dlatego ukryłem się
w niewidocznym kąciku i będę się przyglądał wszystkiemu przez tydzień, a potem wyruszę do siebie, może zabiorę Was ze sobą. Chcielibyście? Odezwę się jeszcze do Was.

N-lka mówi do dzieci. Mam pomysł! Ufoludkowi przeczytamy opowiadanie, zobaczy wtedy, że znacie się na kosmosie i nas zabierze w podróż ale będziecie mi pomagać mówiąc co widzicie na obrazku. Gotowi ?

Nasza planeta to ZIEMIA. Ziemia krąży dookoła siebie oraz wokół SŁOŃCA. Razem z Ziemią krążą inne PLANETY.  W KOSMOSIE znajdują się także GWIAZDY, KSIĘŻYC i inne ciała niebieskie. Człowiek, który odbywa podróż w kosmos nazywa się KOSMONAUTA. Ma on specjalny kombinezon, który chroni jego ciało i jest mu w nim ciepło. W kosmosie, blisko słońca jest tam goręcej niż w piecu, a w cieniu zimniej niż w zamrażarce. Kosmonauta ma też butlę z tlenem/powietrzem  potrzebnym mu do oddychania. Do lotu służy mu RAKIETA. Ludzie, którzy chcą lecieć w kosmos muszą być niezwykle sprawni, zdrowi i odpowiednio przeszkoleni.

Chcielibyście wybrać się kiedyś na planetę ufoludka? Dzieci odpowiadają, że tak. To musicie przejść kilka prób aby zdobyć odznakę kosmonauty.

3. Kuliste przedmioty. N-lka pyta dzieci dlaczego naszą planetę  nazywa się Niebieską Planetą oraz Kulą Ziemską. Dzieci wypowiadają się w tym temacie co wiedzą. Zadaniem dzieci jest odnalezienie jak największej liczby przedmiotów przypominających kulę. Dzieci prezentują przedmioty, które wytypowały.

4. Mała – większa – największa. N-lka układa piłki o różnej wielkości na dywanie. Chętne dzieci układają piłki na dywanie według wielkości od największej do najmniejszej i odwrotnie i opisują, czym one się od siebie różnią.

5. Planety (zabawa trochę  zmieniona).  Na dywanie leżą koła symbolizujące planety, dzieci maszerują do rytmu piosenki „Misja w kosmosie”. Koła mają różne kolory i wielkości. Gdy muzyka ucichnie zadaniem dzieci jest podniesienie jednego z kół i dobranie planet w pary, np. mała czerwona
z małą czerwoną, duża niebieska z dużą niebieską. Kolejnym zadaniem jest ułożenie planet w zbiory według kryterium koloru, np. zbiór wszystkich żółtych planet, a następnie policzenie planet w każdym zbiorze. Następnie dziecko porównuje, czy zbiory kolorystyczne są jednakowo liczne, czy też różnią się.

6. Zajęcia relaksacyjne. Dzieci leżą wygodnie na dywanie, wsłuchują się w odgłosy Kosmosu, a następnie, zachęcane przez nauczyciela, opowiadają o tym, co usłyszały. N-lka wyjaśnia, że w kosmosie nie jest cicho.

7. Ufoludki są wśród nas - zabawa słuchowa. Jedno dziecko wychodzi za drzwi sali. Spośród pozostałych, wybierany jest „ufoludek”, który będzie musiał wydawać dźwięki, podczas gdy wszyscy zwiną się w kosmiczne kuleczki na dywanie. Zadaniem dziecka, które powróci zza drzwi, jest odnalezienie ufoludka.

8.      N-lka wskazuje na zegar i mówi do dzieci. Hello kids Hello, hello. Zachęca dzieci do powtórzenia. Mówi: Repeat after me. Hello, hello! Dzieci machają do nauczyciela i powtarzają: Hello, hello! Nauczyciel mówi: It’s English time Let’s go! Pokazuje dłonią, że należy powtórzyć: It’s English time Let’s go! Dzieci powtarzają:
                    It’s English time Let’s go!

9.Obserwacja dnia i nocy. Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły na dywanie w kręgu. Mówi: Sit on the carpet! Sit in a circle! Mówi dzieciom, że ufoludek nie zna naszego świata i ma do nich kilka pytań. Nauczyciel (lub ufoludek) pyta, czy teraz jest dzień czy noc. Kiedy dzieci mówią: dzień, a nauczyciel mówi:
Yes, it’s a day. Day. Repeat after me: day. Zachęca dzieci do powtórzeń gestem
i mimiką twarzy, a dzieci powtarzają. N-lka pyta dzieci, jak wygląda dzień i co się wtedy dzieje. Dzieci mogą wymienić Słońce. Nauczyciel pokazuje Słońce (lub zapala lampkę w jego kształcie; najlepiej użyć lampki w kształcie Słońca lub po prostu pokazać dzieciom obrazek). Mówi: It’s the Sun. Sun. Repeat after me: Sun. Dzieci powtarzają. Nauczyciel prosi dzieci, aby położyły się na dywanie
i zamknęły oczy. W tym czasie nauczyciel wyłącza światła i zaciemnia salę. Dzieci otwierają oczy. Nauczyciel pyta dzieci, czy teraz jest dzień czy noc. Dzieci odpowiadają, że noc. Nauczyciel potwierdza i mówi: Yes, it’s a night. Night. repeat after me: night. Dzieci powtarzają. Nauczyciel pyta dzieci szeptem, jak wygląda noc i co można robić nocą. Dzieci mogą wymienić Księżyc. Następnie nauczyciel pokazuje Księżyc (lub zapala lampkę z jego kształcie) i mówi: It’s the Moon. Moon. Repeat after me: Moon. Nauczyciel włącza odpowiednią lampę lub wskazuje na Słońce lub Księżyc
i dzieci powtarzają lub mówią same: Sun albo Moon. Nauczyciel kilkakrotnie powtarza z dziećmi nowe wyrazy.

10. Zabawa z piłką. Dzieci biorą do ręki swoje piłki i powtarzają: ball. Następnie dzieci słyszą słowo sun lub moon i po kolei rzucają piłki
w kierunku Słońca, kiedy słyszą od nauczyciela sun, a toczą w kierunku Księżyca, kiedy słyszą moon. Kiedy dziecko dobrze wykona polecenie, nauczyciel wyraża pochwałę Wow, great! Super!

11. Dzień i noc. W całej sali porozkładane są żółte i granatowe kartki. Żółte symbolizują dzień, granatowe noc. Dzieci poruszają się swobodnie po sali przy muzyce, na hasło nauczyciela „day” stają na jasnych kartkach, na hasło „night” na ciemnych kartkach. Po wykonaniu ćwiczenia dzieci zbierają kartki – każdy po jednej i układają je naprzemiennie na dywanie.

12. Śpiewanie z ilustracją ruchową do piosenki „Now, let’s stop!”

13. N-lka mówi, ze kończy się czas angielskiego i żegnamy go wierszem.

                           I see the Sun. It’s a day, we can play! I see the Moon. It’s a night, all sleep tight!

14. Zabawa ruchowa. Dzieci ustawione są w rozsypce. N-lka wybiera rymowanką (Ene, due, słońce gwiazdy. Przyszedł czas kosmicznej jazdy. Galaktyki już czekają. Gwiazdy z nieba już spadają i na pokład raz, dwa, trzy, dzisiaj wejdziesz ty!) lub chętne dziecko do środka koła i daje mu słońce. Natomiast dzieci są planetą Ziemia. N-lka wydaje polecenia. Na hasło „Ziemia kręci się wokół własnej osi” dzieci zaczynają kręcić się wokół własnej osi zwracając uwagę na bezpieczeństwo. Na hasło „stop” dzieci zatrzymują się. Wszystko odbywa się do piosenki „Oxygene” Jeana Michela.

15.Poranek Słońca. Zabawa przy muzyce Poranek Edwarda Griega. Dzieci poruszają się do muzyki trzymając w dłoniach paski bibuły. Zaczynają, leżąc na dywanie, kiedy muzyka zwalnia, powoli budzą się ze snu, rozciągają, powoli wstają, chodzą w rytm muzyki, machając rękoma, wykonując spirale, ruchy pionowe, poziome, obroty, itp. Następnie dokładają promyki/paski do żółtego koła, które leży na dywanie. Dalej przeskakują przez promyki (dwoma nogami, na jednej nodze).

16.Rakieta. Dzieci w parach mają do dyspozycji powycinane figury geometryczne: kwadraty, trójkąty prostokątne, trójkąty równoboczne. Następnie dzieci wyklejają rakietę według wzoru (dzieci otrzymują wcześniej sporządzony wzór jeden wzór na jeden stolik).

                        LUB

17. Idzie niebo ciemną nocą. Dzieci siadają w kole. Jedno wybrane dziecko dostaje fartuszek, w którego kieszeni schowane są gwiazdki. W czasie, kiedy nauczyciel recytuje wiersz lub w czasie piosenki Idzie niebo ciemną nocą, dziecko rozdaje gwiazdki, komu chce. Dzieci układają w szeregu wszystkie gwiazdki. Nauczyciel wskazuje wszystkie gwiazdki i pyta wybrane dziecko: Ile jest gwiazdek? Następnie prosi kolejne dziecko, aby również policzyło. Na koniec nauczyciel pokazuje wzór liczenia i zachęca do naśladowania, mówiąc: Popatrzcie, jak ja liczę. Będziemy liczyć razem. Na końcu koniecznie trzeba powtórzyć ostatni liczebnik wraz z gestem ogarniającym wszystko, co zostało policzone.

18.  CASUM: materiał z platformy 4-latki>KOSMOS>Głowna idea 3  (będzie to wstęp do kolejnych zajęć w temacie planet).

19.  Próbna podróż w Kosmos.  

Wkładamy kombinezon, który uchroni nas przed niską lub wysoką temperaturą (wykonujemy ruch suwaka zzzzzzzz….), zakładamy specjalne buty (tup, tup). Idziemy do rakiety (tup, tup, tup), otwieramy właz do rakiety (klaskanie językiem).Wskakujemy do środka (hop). Zamykamy właz (klaskanie językiem). Siadamy na fotelu (siup). Zapinamy pasy (klap). Odliczamy głośno: 5, 4, 3, 2, 1, 0, start. Dzieci klaszczą w ręce, początkowo wolno, potem szybko, uderzają szybko rękoma o uda z jednoczesnym tupaniem nogami, syczą „Zzzzz…” naśladując lot rakiety, z okrzykiem „Hurra” wznoszą ramiona w górę,  szybko opuszczają ramiona w dół z jednoczesnym krótkim okrzykiem „Bęc” na znak wylądowania.

20. Kosmiczny spacer. Zabawa muzyczno - ruchowa do teledysku z You Tube Boogie Ceebies – Taniec Kosmos.

21. Rozdanie odznak kosmonauty za zdany egzamin.

22. Ewaluacja. Następnie chętne dzieci przechodzą przez tunel i tworzą rozgwieżdżone niebo, odbijają wykonanym z ziemniaka stemplem gwiazdy umoczone w żółtej farbie  na granatowej bibule/granatowym kartonie (będzie to wstęp do kontynuacji pracy plastycznej na kolejnych zajęciach
o planetach).

Konsultacja metodyczna :  Joanna Świątek

 

Odpowiedz

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.