Młody poszukiwacz matematycznych tajemnic– prezentacja innowacyjnych rozwiązań metodycznych. Kierunki działalności Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w 2013/14 r.,

Nr szybkiej informacji: 
45

Konferencja metodyczna dla dyrektorów i nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Doradcy metodyczni zapraszają na konferencję:

Młody poszukiwacz matematycznych tajemnic– prezentacja innowacyjnych rozwiązań metodycznych.
 Kierunki działalności Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w 2013/14 r.,

która odbędzie się 24 września 2013 r. w godzinach 13.30 – 15.30 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, w  sali 210.