KONKURS

"Nauczycielski środek dydaktyczny w edukacji małego dziecka”

         ORGANIZATOR
Łódzkie  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli  i Kształcenia   Praktycznego i Nowa Szkoła Sp. z o.o.- odpowiedzialna za  zorganizowanie i przeprowadzenie  konkursu: Beata Wosińska, Agnieszka Kacprzak współpraca: Hanna Derewlana, Aleksandra Proc, Katarzyna Gizewska, Małgorzata Marczak, Alicja Krzyżańska, Anna Koralewska

       ADRESAT KONKURSU

  •          nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

CELE KONKURSU

  • rozwijanie kreatywności nauczycieli w zakresie wytwarzania oryginalnych pomocy dydaktycznych
  • upowszechnianie wykonanych prac w środowisku edukacyjnym w różnych formach

    PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Pomoc dydaktyczna:

  • np. gra, makieta, zabawka edukacyjna, plansza, materiały demonstracyjne 
     Uwaga! Wykluczamy pomoce multimedialne.
  • własnego autorstwa wykonana indywidualnie lub maksymalnie w 3 osobowym zespole przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym

    Wiecej informacji w załączniku.