Klub Małego Artysty - PM 88

Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 88 w Łodzi

Tytuł: Klub Małego Artysty

Autor/autorzy: dyrektor Małgorzata Wągrowska, nauczycielka:  Katarzyna Izydorczyk, Przedszkole Miejskie nr 88

Osoba rekomendująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak – doradca wychowania przedszkolnego

 

Od kilku lat w Przedszkolu Miejskim Nr 88 prowadzony jest „Klubu Małego Artysty”,
w bieżącym roku szkolnym rozszerzono działalność o warsztaty Origami, które adresowane są do dzieci 4-5letnich. Jest to forma zajęć dodatkowych, realizowana co dwa tygodnie po godzinach realizacji podstawy programowej. Celem warsztatów jest zainteresowanie dzieci wschodnią sztuką składania papieru – orgiami płaskiego z wykorzystaniem kół i kwadratów. Zajęcia rozbudzają wyobraźnię, wspierają i rozwijają zdolności twórcze jak i również matematyczne uczestniczących w spotkaniach dzieci. Uczą dzieci dokładności i cierpliwości, usprawniają małą motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową. Systematycznie przedszkolaki odkrywają, jak z koła czy kwadratu, można stworzyć kompozycję (np. bałwan pośród zasp śniegu, statek na morzu czy wiosenny kwiatek). Istotą techniki origami płaskiego jest przede wszystkim, składanie, modelowanie i komponowanie. Jest to także okazja do samodzielnego przeliczania, nazywania kolorów i wykonywania pracy według pokazanego przez nauczyciela wzoru. Gotowa kompozycja często jest miłym zaskoczeniem dla każdego dziecka i twórczym odkrywanie, jak bez użycia kredek oraz nożyczek można stworzyć „coś” ciekawego.

 

Efekty wdrożenia: Stymulowanie zainteresowań i zdolności plastycznych małego dziecka, prezentowanie swoich możliwości i umiejętności na forum grupy, wyzwalanie ekspresji twórczej.