Festiwal Zdrowia „Żyjmy Zdrowo - Kolorowo” - PM 131

Przykład opisu dobrej praktyki w Przedszkolu Miejskim nr 131w Łodzi

Tytuł: Festiwal Zdrowia „Żyjmy Zdrowo - Kolorowo”

Autor/autorzy: Maria Zakrzewska dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 131

Osoba promująca/zgłaszająca: Małgorzata Marczak

Opis inicjatywy z zaakcentowaniem oryginalności (istoty nowego) rozwiązania:

W 1993 roku Łódź została przyjęta do programu Zdrowe Miasta. Przedszkole Miejskie nr 131 jest placówką promującą zdrowie od wielu lat. W roku 2000 otrzymało certyfikat zdrowia nadany przez Urząd Miasta Łodzi. Włączone zostało do programu Łódź - Zdrowe Miasto.

Rada Pedagogiczna przedszkola opracowała projekt programu „Zdrowe przedszkole”. Jednym z elementów tego programu jest Festiwal Zdrowia „Żyjmy Zdrowo- Kolorowo”. Jest to impreza  cykliczna projektowana i organizowana od trzynastu już lat.  Ma ona na celu propagowanie wśród dzieci i dorosłych zdrowego stylu życia. W ciągu tych trzynastu lat Festiwal Zdrowia „Żyjmy Zdrowo-Kolorowo” przechodził stopniowe metamorfozy. Promował i prezentował umiejętności oraz osiągnięcia dzieci ukierunkowane na różne formy aktywności: plastyczną, muzyczną, językową czy ekspresję ruchową.

W Festiwalu Zdrowia przedszkola biorące w nim udział: przygotowywały prace plastyczne na temat zaproponowany w danym roku, które były eksponowane podczas imprezy w formie wystawy; prezentowały piosenki, wiersze i małe formy sceniczne o tematyce zdrowotnej i ekologicznej; uczestniczyły w spartakiadzie sportowej – mini zawodach, wykonywały surówki i sałatki z przygotowanych artykułów spożywczych a po zakończeniu zmagań artystycznych
i sportowych odbywała się wspólna degustacja.

Corocznie przedszkole zaprasza do udziału w Festiwalu Zdrowia dzieci 3- 5 letnie oraz ich nauczycieli z Przedszkoli Miejskich Nr 102, 122, 155, Szkoły Podstawowej Nr 38.
W przedsięwzięciu edukacyjnym uczestniczą również partnerzy z zaprzyjaźnionych instytucji działających na rzecz edukacji min. z Osiedla Chojny – Dąbrowa. Corocznie wszystkie placówki uczestniczące w Festiwalu Zdrowia „Żyjmy Zdrowo- Kolorowo” otrzymują upominki i dyplomy.

Przewidywane efekty wdrożenia:

To kształtowanie u przedszkolaków i uczniów edukacji wczesnoszkolnej postawy prozdrowotnej, zdrowego stylu życia. Prezentowanie przez uczestników swoich umiejętności poprzez różne formy aktywności: twórczą, plastyczną, muzyczną, ruchową. Nabywania i doskonalenia umiejętności współdziałania w zespole, promowania i wdrażania w codziennym życiu różnorodnych form aktywności ukierunkowanych na zdrowy styl życia.