„Wiosna na łące” inteligencje wielorakie w procesie uczenia się małego dziecka

Scenariusz sytuacji edukacyjnej ukazującej model pracy w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera

Emilia Kubiak Piotrowska, Przedszkole Miejskie nr 2

dnia 21 maja 2014r

Temat: „Wiosna na łące” inteligencje wielorakie w procesie uczenia się małego dziecka

Cel ogólne:

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez dostrzeganie różnorodnych organizmów na określonym terenie

- stymulowanie  inteligencji przyrodniczej, językowej i matematycznej u dzieci

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole

Cele operacyjne:

Dziecko:

- wskazuje i nazywa rośliny oraz zwierzęta zamieszkujące łąkę (motyl, pszczoła, biedronka, koniczyna, stokrotka, kret, mrówka, bocian, żaba)

 -  przelicza płatki stokrotki, kropki biedronki, sylwety żab oraz określa ich wynik

 -  uzupełnia ilustrację, określając położenie przedmiotów w przestrzeni: nad, pod, obok, na

 - nazywa części roślin (cebulka, łodyga, liść, kwiat) oraz określa ich funkcje i warunki korzystne dla ich wzrostu

 - wykonuje zadania indywidualnie i w zespole zgodnie z instrukcja nauczyciela

Formy pracy: grupowa, zespołowa

Metody pracy (wg Kwiatkowskiej):

 • czynne: ćwiczeń, zadań stawianych do wykonania
 • oglądowe: obserwacji, pokazu
 • słowne: rozmowy, objaśnienia, instrukcje

Pomoce dydaktyczne:

      sylwety zwierząt i roślin występujących wiosną na łące, chusta animacyjna, koło hulaj- hop, sylwety kwiatów, biedronek, motyli w formie kart pracy do zadań w wybranej „rafie koralowej”, historyjki obrazkowe, doniczka, ziemia ogrodnicza, łopatka, rolki papieru toaletowego, papier kolorowy, klej, nożyczki, kółka origami, płyta z piosenką.

Przebieg zajęć:

I. Wprowadzenie:

 1. Powitanie zabawą: „Wszyscy są”.
 2. Wysłuchanie wiersza I. Salach pt. „Łąka” który stanowi inspirację do dalszej pracy.

 

„Łąka tylu ma mieszkańców, zwierząt, roślin kolorowych

Tu motylek, a tam pszczółka, tutaj kwiatek! O różowy!

Z kopca wyszedł mały krecik, Obok niego idzie krówka,

Na rumianku w pięknej sukni, przycupnęła boża krówka

Nad tą łąką kolorową bal wydały dziś motyle

Zapraszają wszystkie dzieci, więc zatańczmy z nimi chwilę!”

 

 1. Uzupełnianie przez dzieci ilustracji  (na tablicy szkolnej białej) zwierzętami
  i roślinami występującymi na łące: dzieci wybierają z rozsypanki licznych zwierząt tylko te, które można spotkać na łące.
 2. Improwizacja ruchowa – wizualizacja do opowiadania nauczyciela „Majowa łąka”
 3. „Przejście na zaczarowaną łąkę”- i odnalezienie swojej wizytówki wśród wizytówek rozłożonych na chuście animacyjnej
 4. Zaproszenie do zespołów zadaniowych:

II.  Praca w „ Językowej rafie koralowej”

Zadaniem dzieci jest wykonanie albumu o wiosennej łące. Na ten wspólny cel składają się następujące zadania do wykonania przez grupkę dzieci:

 • posegregowanie ilustracji na 3 grupy: owady występujące na łące, rośliny i inne zwierzęta
 • umieszczenie na sylwecie płatków kwiatka obrazków roślin i zwierząt wg kryterium: występowanie samogłosek: „a, e, i” w nazwie ( 3 samogłoski= 3 sylwety kwiatków do uzupełnienia)
 • dobieranie w pary obrazków rymujących się ze sobą: rak- mak; trawka- ławka, koniczyna- malina oraz umieszczenie ich na sylwecie tulipana
 • układanie historyjki obrazkowej: „Kijanka”wg określonej kolejności
 • dzielenie na sylaby obrazków zwierząt i roślin
 • układanie puzzli
 • projektowanie znaczka pt. „ Szanuj zieleń”

III.  Praca w „Matematycznej rafie koralowej”

Zadaniem dzieci jest odgadnięcie hasła („Wiosenna łąka”) które ukryte jest pod cyframi umieszczonymi na dużej planszy. Każdej cyfrze podporządkowana jest jedna litera
z hasła. Pod każdą cyfrą ukryte jest zadanie do wykonania:

 • uzupełnienie ilustracji, określając położenie przedmiotów w przestrzeni: „nad stawem, pod drzewem, obok płotka, na liściu”
 • wklejanie odpowiedniej ilości płatków do stokrotki, aby suma wynosiła 6
 • uzupełnianie odpowiednim kartonikiem odpowiadającym ilości kropek jak na kostce do gry)  sylwety motyla
 • wstawianie poprawnego znaku <,> lub = na sylwecie biedronki- porównywanie ilości kropek
 • przeliczanie żabek w stawie i zakreślanie odpowiedniej ilości listków - karta pracy
 • układanie sylwety kwiatka z figur geometrycznych wyciętych z papieru (trójkąt, kwadrat, prostokąt)
 • uzupełnianie obrazka łącząc kropki ponumerowane od 1 do 14
 • kolorowanie obrazka zgodnie z instrukcją
 • zaznaczanie pętlą wskazanych zwierząt- wyodrębnianie zbiorów, przeliczanie elementów zbioru

IV. Praca w „Plastycznej rafie koralowej”:

Zadaniem dzieci jest wykonanie makiety wiosennej łąki, wykorzystując różnorodne materiały plastyczne. Powstałe kwiaty, motyle, pszczoły, ul i żaby w formie przestrzennej zostaną umieszczone na podstawie ze sztucznej trawy.

V. Praca w „Przyrodniczej rafie koralowej”:

Celem grupy jest zasadzenie w doniczce wiosennego kwiatka. Czynność tę poprzedzą zadania, mające na celu utrwalenie wiadomości z zakresu hodowli roślin:

 • ułożenie historyjki obrazkowej: jak zasadzić roślinę?
 • podpisanie gotowymi etykietkami nazw części roślin (cebulka, łodyga, liść, kwiat)
 • określenie prawidłowych warunków wzrostu rośliny
 • oglądanie rośliny przez lupę oraz próba określenia funkcji wskazanych części roślin

 VI. Zakończenie:

Dzieci prezentują swoje prace na forum grupy. Przekazują swoje dary dla Pani Wiosny. Następnie utrwalają swoja wiedzę rozwiązując zagadki i żegnają się piosenką
o wiośnie. Ewaluacja zajęć.

Konsultacja metodyczna: Małgorzata Marczak