„Przedszkolak w świecie interaktywnym”

1. Przykład opisu dobrej praktyki

Tytuł: Przedszkolak w świecie interaktywnym

Autor/autorzy: Małgorzata Marczak i Beata Wosińska – doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

nauczyciele uczestniczący w projekcie z Przedszkoli Miejskich nr 215, 214, 200, 170, 174, 151, 133, 120, 117, 98, 89, 88,

 

Osoby rekomendujące/zgłaszające: Małgorzata Marczak i Beata Wosińska – doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

 

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z firmą Synapia Sp. z o.o. od 2012 roku wdraża projekt „Przedszkolak w świecie interaktywnym”. Celem projektu jest przygotowywanie nauczycieli do samodzielnego opracowywania materiałów dydaktycznych
z wykorzystaniem zasobów tablicy interaktywnej oraz włączanie do praktyki przedszkolnej nowoczesnych multimediów w procesie efektywnego uczenia się małego dziecka.

Doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej Małgorzata Marczak i Beata Wosińska zaprosiły do współpracy nauczycieli z łódzkich przedszkoli, których pasją jest stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia.
W związku, z tym powołano zespół zadaniowy ds. Generowania nowych rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych.” Uczestnicy zespołu
w pierwszym etapie projektu brali udział w cyklu warsztatów prowadzonych przez pracowników firmy Synapia Sp. z o.o. Następnie w podzespołach opracowali zestawy materiałów edukacyjnych. Efektem tych działań jest wygenerowanie pięciu pakietów
w następujących blokach tematycznych:

  • Bezpieczny Przedszkolak – opracowanie nauczyciele z Przedszkola Miejskiego nr 98 w składzie: Marta Gabryś- Woźniak, Iwona Jędrzejczak, Anna Pawlak
  • Podróż po Polsce - opracowanie nauczyciele z Przedszkoli Miejskich nr 120, 170, 174, 214 w składzie Aneta Jagiełło, Jacek Maciąg, Elżbieta Hornicka- Bińczyk, Magdalena Grzegorczyk
  • Zdrowy styl życia - opracowanie nauczyciele z Przedszkoli Miejskich nr 133, 151
    w składzie Małgorzata Stefańska, Agata Kobylińska, Joanna Świątek
  • Las - opracowanie nauczyciele z Przedszkoli Miejskich nr 89, 117, 215 w składzie Łukasz Matysik, Dorota Gorczyńska, Dorota Mędlewska, Monika Fronia
  • Na wsi - opracowanie nauczyciele z Przedszkoli Miejskich nr 88, 200, w składzie Aneta Gajda, Ewa Grzegorek, Agnieszka Karga, Dorota Kulik

 

 

Kolejnym etapem  wdrażania projektu jest powołanie  sieci przedszkoli wdrażających nowoczesne technologie informacyjno- komunikacyjne do praktyki przedszkolnej. Celem  działań jest stworzenie spójnej strategii dla zainteresowanych łódzkich przedszkoli ukierunkowanej na systemowe i kompleksowe wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi interaktywnych w procesie kształcenia.

 

Efekty wdrożenia:

Stymulowanie zainteresowań i zdolności małego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju, przygotowanie do  pracy w zespole z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, kształtowania umiejętności kluczowych niezbędnych do skutecznego uczenia się
i zapewnienia w przyszłości dobrego startu w szkole małym uczestnikom procesu edukacyjnego.

Wsparcie nauczycieli w  świadomym poszukiwaniu nowych dróg rozwoju zawodowego oraz wykorzystania nowoczesnych metod i form pracy w projektowaniu działań edukacyjnych
 z małym dzieckiem.